Studio RAP geselecteerd als ontwerper voor voetgangersbrug Papendrecht

nieuwsbericht | 10 juli 2017

De gemeente Papendrecht wil de bestaande betonnen voetgangersbrug over de Burgemeester Keijzerweg een facelift geven en daarbij jonge ontwerpers een kans geven om met nieuwe materialen en technieken de bestaande brug te upgraden. Daarom heeft de gemeente vijf ontwerpers uitgenodigd voor een bureaupresentatie via een meervoudig onderhandse procedure. In vervolg hierop is Studio RAP gevraagd om een ontwerp te maken.

De selectiecommissie, waarin Michel Schreinemachers (NEXT Architects), Thijs Asselbergs (architect en hoogleraar Architectural Engineering, TU Delft), Ingrid Douwes (Dorp Stad en Land) en enkele ambtenaren van de gemeente Papendrecht zitting hadden, motiveert de keuze als volgt: “Via innovatief gebruik van data en een slimme partnerkeuze komen zij tot spectaculaire en realistische ontwerpen. Daarnaast is deze opgave niet alleen voor de gemeente een kans om zich te profileren op innovatie, lokale bedrijvigheid en bewonersbetrokkenheid, het is ook voor RAP een nieuwe stap in hun nu al zeer veelbelovende ontwikkeling als jonge ontwerpers.”
Het ontwerp is naar verwachting in februari 2018 gerealiseerd.

Op verzoek van de gemeente Papendrecht heeft Architectuur Lokaal de meervoudige onderhandse selectieprocedure opgesteld en de procedure begeleid.