Architectuureducatie NL > UK

Archief bijeenkomst | 15 maart 2010 | The Sackler Centre, Victoria and Albert | Londen

Themabijeenkomst over architectuureducatie voor Britse en Nederlandse architectuurcentra.

In navolging van de themabijeenkomst ‘Open City’ en educatieve programma’s voor architectuurcentra op 24 september 2009 in Rotterdam, vond deze bijeenkomst over architectuureducatie plaats in Londen.

De belangrijkste thema’s waren dit keer: mogelijkheden in architectuur educatie, technologie, de professionele ontwikkeling van docenten en Europese samenwerking in projecten. In de ochtend werd door verschillende experts ingegaan op het gebruik en de potentie van technologie in het overbrengen van educatieve programma’s op het gebied van architectuur. In de middag werden in verschillende workshops, onderwerpen als een pan-Europese samenwerking en kennisuitwisseling behandeld.

Architectuurcentra in Nederland ontwikkelen steeds vaker educatieve programma’s rond hun activiteiten. In de praktijk blijkt het echter duur en niet eenvoudig om educatieve programma’s te maken. Financiering is moeilijk te vinden (met name voor de fase die volgt op de ontwikkeling ervan), uitwisseling tussen architectuurcentra is niet vanzelfsprekend (vanwege de grote verschillen in opzet, bereik en onderwerp van de activiteiten van de Nederlandse architectuurcentra), en het succes laat zich lastig van tevoren voorspellen, soms zelfs achteraf moeilijk bepalen.

Een globaal onderzoek wijst uit dat ook in Engeland uitwisseling, financiering en onderlinge afstemming tussen de centra niet vanzelfsprekend is. Toch staat Engeland bekend om de kwaliteit van zijn educatieve programma’s in de culturele sector. Hoe regelen Nederlandse en Engelse architectuurcentra hun educatieve programma’s in kwaliteit, financiële zin, in opzet, doelgroep en in bereik? Wat kunnen zij van elkaar leren?

Lees hier het verslag.