Steenwijk – Kornputkazerne

Herbestemming van kazerne tot wonen voor autistische jongeren.