SP dient amendement in voor beter aanbesteden architectuuropdrachten

nieuwsbericht | 8 november 2013

kampBij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken, gisteren in de Tweede Kamer, diende Sharon Gesthuizen (SP) een amendement in voor de voortgang van acties van het Steunpunt Architectuuropdrachten in 2014. Het Steunpunt ontwikkelde een innovatieve digitale systematiek voor beter aanbesteden van architectendiensten en werken met ontwerp. Eerder adviseerde het Topteam Creatieve Industrie de Minister van EZ om de kennis van het Steunpunt te betrekken in een Protocol Creatief Opdrachtgeverschap.

Branchebrede samenwerking
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal werkt met tal van brancheorganisaties uit ontwerp, bouw en projectontwikkeling waaronder BNA, NEPROM, VN Constructeurs en NL Ingenieurs alsmede de Rijksgebouwendienst, aan nieuwe instrumenten voor beter aanbesteden naar andere sectoren onder de noemer ‘Kompas’ in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp van het kabinet. De verbreding is in eerste instantie gericht op ontwikkelcompetities en geïntegreerde opdrachten (‘Design & Build’) en kan worden uitgebreid naar andere aanbestedingssectoren. Om in 2014 nieuwe financieringsmogelijkheden te vinden diende de SP een amendement in van € 150.000.

Verlaging transactiekosten
De digitale systematiek van het Steunpunt draagt bij aan vermindering van transactie- en faalkosten en vergroting van markttransparantie. Het systeem bestaat uit drie componenten:

  • Publicatie van alle aangekondigde Europese architectuuropdrachten, openbare aanbevelingen per opdracht voor verbetering van de procedures, best practices en persoonlijke helpdesk;
  • Kompas,openbaar toegankelijke klantgerichte handleiding voor het opstellen van aanbestedings- en prijsvraagprocedures, met formats, gebaseerd op praktijkervaringen;
  • Sesam, digitale statistiekmodule met alle architectuuropdrachten in Nederland sinds 2005. Het systeem biedt een transparant beeld van de markt en kan door iedereen worden geraadpleegd voor beleid en praktijk.

A website from Holland could change the face of procurement in the UK
Aldus kopte het Britse BDOnline op 1 november jl. in zijn artikel over Project Compass, dat in samenwerking met en in navolging van de acties van het Steunpunt in London wordt opgericht. Daarmee wordt de Europese markt ook in UK verder ontsloten voor Nederlandse bedrijven. Hiernaast is in andere landen belangstelling voor implementatie van de in Nederland beproefde innovatieve systematiek van Architectuur Lokaal. Eind november vindt overleg plaats op Europees niveau.