Sluimerende Silhouetten

Archief symposium | 1 juli 1999 | Dorpshuis Leerbroek

Symposium met als centrale vraag: hoe kan bij bouwactiviteiten rekening worden gehouden met streekgebonden ruimtelijke en architectonische aspecten.

Circa 150 mensen, bewoners, bestuurders, leden van welstandscommissies en vele anderen, bogen zich over de vraag hoe er bij bouwactiviteiten rekening kan worden gehouden met de streekgebonden ruimtelijke en architectonische aspecten. Immers, de 'sluimerende silhouetten' staan nauwelijks beschreven, worden niet actief beschermd en veranderen bijna ongemerkt. Een agrarisch bedrijf moet uitbreiden, een winkel heeft geen draagvlak meer en krijgt een andere functie, een oude boomgaard verdwijnt, een boerenschuur raakt in verval wordt vervangen door een paar nieuwe woningen... Totdat men ineens spijtig constateert dat het kenmerkende dorpssilhouet is verdwenen.

De monumentale boerderij Recht van ter Leede 2-4, op loopafstand van De Schakel, speelde een hoofdrol tijdens dit symposium. Het ging daarbij niet alleen om de restauratie van de boerderij maar ook om de realisatie van nieuwbouw. Hiervoor schreef de gemeente Zederik een meervoudige opdracht uit onder vier merendeels in de regio werkzame architectenbureaus. Voor de opdracht zijn uitgangspunten geformuleerd vanuit het landschap en de cultuurhistorie. Tijdens het symposium werd ingegaan op de achtergronden van de meervoudige opdracht en werden de verschillende voorstellen van de architectenbureaus gepresenteerd. Aansluitend werd het winnende ontwerp bekend gemaakt. Tijdens het symposium was een tentoonstelling ingericht van de gemaakte ontwerpen. Daarnaast werd aandacht besteed aan de mogelijkheden voor lokaal architectuurbeleid en streekgebonden welstandstoezicht in de kleinere gemeenten.

Sprekers waren Dieuwke van Ooij, journalist (dagvoorzitter), W.T. van den Berg, wethouder gemeente Zederik, R. Houtman, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
Hans van Brummen, burgemeester Dongen, Marijke Beek, Beek & Kooiman Cultuurhistorie, Steven Slabbers, Bosch en Slabbers tuin- en landschapsarchitecten, G.W. Abbring, burgemeester van Graafstoom, vice-voorzitter Gebiedscommissie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Lees ook Sluimerende silhouetten. Cultuurhistorie, functieverandering en nieuwbouw in de Alblasserwaard en Vijfherenland, Architectuur Lokaal #25