Sittard-Geleen

2007 - 2016 | Pascal Wauben | stadsstedenbouwkundige

Pascal Wauben is sinds 1 mei 2007  stadsstedenbouwkundige van Sittard-Geleen (vast, 1 fte). Hij is aangesteld door het College van B&W; zijn functie is vastgelegd in het gemeentelijk functieboek. Aanvankelijk trad hij in dienst als stadsbouwmeester; er was geen specifieke functieomschrijving voorhanden. De titel stadsbouwmeester werd, in de context van de benaming 'stadsbouwmeester' als alternatief voor de welstandscommissie, niet juist beschouwd. Daarom werd de functiebenaming gewijzigd in stadsstedenbouwkundige is. Deze functie heeft zich ontwikkeld van ‘meewerkend voorman’ naar ‘ruimtelijk regisseur’ en is blijvend steeds aan verandering onderhevig.
Pascal Wauben is verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit van de stad in brede zin; stedenbouw, inrichting openbare ruimte, architectuur en erfgoed. Hij zorgt voor continuïteit en samenhang in het stadsbeeld, initieert het debat omtrent ruimtelijke kwaliteit, adviseert bij de selectie van ontwerpbureaus (architectuur en stedenbouw) en begeleidt architecten en supervisors.
Hij streeft naar "een maximale ruimtelijke kwaliteit dient een onbetwist onderdeel van elke ruimtelijke ontwikkeling te zijn. De rol van de stadsbouwmeester wordt hierbij door alle betrokkenen als waardevol ervaren en een verrijking van het ruimtelijke ontwikkelingsproces."

Contact
pascal.wauben@sittard-geleen.nl