Schmidt Hammer Lassen Architects wint Prijsvraag Huis van Stad en Regio Dordrecht

nieuwsbericht | 8 april 2020

Schmidt Hammer Lassen

Het Deense architectenbureau Schmidt Hammer Lassen heeft de prijsvraag Huis van Stad en Regio Dordrecht gewonnen. Dat is vandaag bekend gemaakt door het college van de gemeente Dordrecht. Vier architectenbureaus maakten een plan voor het nieuwe Huis van Stad en Regio. De onafhankelijke vakjury, onder voorzitterschap van prof. ir Jo Coenen, wees het plan van Schmidt Hammer Lassen unaniem aan als winnaar van de prijsvraag. Voorgesteld wordt een elegant, prismavormig gebouw met veel glas en een intiem parkje aan de westzijde. "Het eindresultaat is een optimistisch gebouw als toekomstig monument van Dordrecht," aldus de jury. De jury heeft de opvattingen van inwoners van Dordrecht over de ontwerpen, die behalve waardevol ook zeer divers waren, meegenomen in de beoordeling van de plannen.

Vertrouwen
De gemeente Dordrecht heeft de intentie het winnende ontwerp te realiseren in de context van de grotere gebiedsontwikkeling en de winnaar van de prijsvraag in het hele proces te betrekken. Ook het college van de gemeente Dordrecht is enthousiast over het winnende ontwerp. "Wij zijn allereerst dankbaar dat de vakjury alle input uit de stad en de randvoorwaarden voor de toekomstige Spuiboulevard heeft kunnen meenemen in de beoordeling van de ontwerpen. Dat is een zeer grote opgave. Wij hebben het volste vertrouwen in het winnende ontwerp. Dat de exploitatiekosten lager zullen zijn dan in het geval van renovatie van het huidige stadskantoor is ook erg mooi meegenomen. Dit gebouw gaat een stimulans geven aan de stad als katalysator voor de gebiedsontwikkeling van de Spuiboulevard. Een ontwikkeling die gaat leiden tot een verbeterde aansluiting van de schil op de historische binnenstad en die een impuls geeft voor een aantrekkelijke stedelijke kantorenlocatie rondom het stationsgebied", aldus het college.

Prijsvraag
De gemeente Dordrecht schreef de prijsvraag uit omdat het huidige Stadskantoor verouderd is en vanaf 2023 niet meer aan de minimale wettelijke eisen voor kantoren voldoet. Het nieuwe kantoor gaat een deel van de ambtelijke organisaties van de gemeente Dordrecht en de Drechtsteden huisvesten, samen met Dordrecht Marketing/VVV en de Bibliotheek.
In de eerste ronde van de prijsvraag werden 34 visies ingediend door architectenbureaus uit Nederland en daarbuiten. De inzenders van de vier visies die de jury selecteerde, zijn door de gemeente uitgenodigd voor de tweede ronde. Aan hen werd gevraagd om hun visie uit te werken tot een structuurontwerp met maquettes, begroting en een filmpje.
De prijsvraag werd uitgevoerd in samenwerking met Architectuur Lokaal. De inzendingen die zijn gedaan voor de prijsvraag, het juryrapport en de video-toelichting van de juryvoorzitter zijn hiernaast te bekijken.

Publieksconsultatie
De tentoonstelling van de plannen in het SpuiLAB werd door ruim 1.100 bezoekers bekeken. Stichting de Stad organiseerde een stadslab waarin de plannen uitvoerig zijn besproken De reacties van bezoekers van de tentoonstelling, de resultaten van het stadslab en die van de poll van het Algemeen Dagblad zijn voorafgaand aan de finale beoordeling aan de jury verstrekt. De resultaten van de publieksconsultatie zijn te lezen in het juryrapport.

Jury
De inzendingen zijn beoordeeld door een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van prof. ir. Jo Coenen, Jo Coenen Architect Urbanist en vm. Rijksbouwmeester, prof. dr. ir. Philomena Bluyssen, hoogleraar Indoor Environment, Technische Universiteit Delft, ir. Matthijs de Boer, MDBS, voorzitter Welstands- en Monumentencommissie Dordrecht, Dennis van Buuren, horecaondernemer Dordrecht, ir. Jeanne Dekkers, Jeanne Dekkers Architectuur en ir. Elies Koot, projectontwikkelaar Boelens De Gruyter.
Secretaris van de prijsvraag was drs. Cilly Jansen, m.m.v. Bram Talman, Architectuur Lokaal.

Contactpersoon voor de pers: Jill Conrad, j.conrad@drechtsteden.nl

De Prijsvraag Huis van Stad en Regio is uitgeschreven aan de hand van Kompas Light Prijsvragen. Deze handleiding is ontwikkeld door Architectuur Lokaal en wordt breed onderschreven door (Rijks)overheid en organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs. De Prijsvraag Huis van Stad en Regio Dordrecht is gepubliceerd op TenderNed.