Rotterdam-Maaskantprijs 2008

Archief prijs | 17 oktober 2008 | Rotterdam

Uitreiking van de Rotterdam-Maaskantprijs 2008 aan Adri Duivesteijn, wethouder ruimtelijke ordening van Almere.

Adri Duivesteijn, wethouder ruimtelijke ordening van Almere is de winnaar van de 14e Rotterdam-Maaskantprijs. Deze tweejaarlijkse oeuvreprijs is bestemd voor diegenen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de culturele beleving van architectuur, stedenbouw of landschapsarchitectuur door hierover te publiceren, te doceren of andere stimulerende en sturende werkzaamheden hebben uitgevoerd.

Duivesteijn ontving de prijs op 17 oktober 2008  van Ivo Opstelten, die vanuit zijn functie als burgemeester van Rotterdam als voorzitter van de Stichting Rotterdam-Maaskant optreedt. De prijs bestaat uit een oorkonde, een geldbedrag van € 25.000 en eenzelfde bedrag voor een publicatie. Bij de prijsuitreiking presenteerde Adri Duivesteijn het boek 'Bij de gratie van het conflict. Bouwen, wonen en sturen in het tijdperk van de stuifzandsamenleving'.

Adri Duivesteijn ontvangt de prijs voor de manier waarop hij jarenlang zeer consistent en consequent bijdraagt aan het ontwikkelen van ideeën over architectuur, die aanzetten tot discussie en maatschappelijke bewustwording. "Adri Duivesteijn is de excellente kandidaat voor de Rotterdam-Maaskantprijs. Hij slaagt er telkens in om nieuwe en polemische, zo niet rebelse, richtingen in de discussie over rol en betekenis van architectuur in te slaan vanuit de architectuur én de maatschappelijke realiteit. Bovendien weet hij zijn ideeën manifest te maken door baanbrekende experimenten in het bouwproces", aldus Geert Dales, voorzitter van de jury. Met de toekenning van de prijs aan Adri Duivesteijn wil de jury een signaal geven aan iedereen die zich bezighoudt met de kwaliteit van architectuur en openbare ruimte; met name aan bestuurders. Wanneer goede architectuur het resultaat is van goed opdrachtgeverschap, zijn vasthoudende, onconventionele bestuurders als Duivesteijn onontbeerlijk, aldus de jury.

Voor de Rotterdam-Maaskantprijs (ook wel de Grote Maaskantprijs genoemd) wordt telkens een eenmalige jury benoemd. In 2008 bestond de jury uit Geert Dales (voorzitter college van bestuur Hogeschool InHolland), Bregtje van der Haak (documentairemaker), Erik de Jong (voorzitter groep landschapsarchitectuur, geschiedenis en theorie Universiteit van Wageningen), Liesbeth van der Pol (architect/directeur DOK architecten en winnaar van de Jonge Maaskantprijs 1993) en Rudy Stroink (directeur TCN Property Projects).

De jury van de Maaskantprijs 2008 vroeg aan Cilly Jansen (Architectuur Lokaal) om het onderzoek te verrichten dat voorafging aan de voordracht.