Rijksbouwmeester wil overleg met stadsarchitecten voortzetten

Archief nieuwsbericht | 19 mei 2010

 

Tijdens de slotbijeenkomst van het programma Superman in de stad?op 19 mei 2010 in de overvolle Janszalen in Haarlem, riep Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol alle Nederlandse stadsarchitecten en stadsbouwmeesters op om in de toekomst structureel overleg te voeren. Zij nodigt hen uit om op 10 november 2010 naar het Atelier Rijksbouwmeester te komen om een vervolg te geven aan het programma Superman in de stad?

Wethouders en stadsarchitecten in gesprek
Het programma Superman in de Stad?,geïnitieerd door Max van Aerschot (stadsbouwmeester Haarlem) en Noud de Vreeze (stadsarchitect Amersfoort) in samenwerking met Architectuur Lokaal, werd op 19 mei afgesloten in Haarlem. Wethouders en raadsleden uit onder meer Alkmaar, Haarlem, Delft, Beemster, Oss en Zaanstad spraken met de huidige en voormalige stadsarchitecten over de wensen, ervaringen en problemen die zij tegenkomen in hun functie. De gemeente Haarlem ziet in zijn stadsbouwmeester grote meerwaarde voor integrale regie bij ruimtelijk kwaliteitsbeleid. De gemeenten Delft, Deventer en Hilversum zijn van plan een stadsarchitect te benoemen; in Venlo en Breda wordt hierover gedacht. De Rijksbouwmeester gunde hen allen een onafhankelijk adviseur voor hun ruimtelijk beleid, zeker nu de komende tijd veel complexe ruimtelijke vraagstukken op lokaal niveau moeten worden opgelost.

Nieuwe website: www.stadsarchitecten.nl
Architectuur Lokaal presenteerde de nieuwe website www.stadsarchitecten.nl van en over de stadsarchitecten en stadsbouwmeesters in Nederland. De site dient als platform voor vakgenoten en als informatiebron voor bestuurders. Met inbreng van huidige en voormalige ‘Supermannen’ kan de basis die met de website wordt geboden, uitgroeien tot bron van informatie en uitwisseling.
Aanvullingen en correcties voor de website kunt u mailen naar info@arch-lokaal.nl

Publicatie
Afsluitend werd de publicatie Stadsarchitecten en stadsbouwmeesters, onafhankelijke adviseurs van gemeentebesturen over ruimtelijke kwaliteit door de stadsbouwmeester van Haarlem en de stadsarchitect van Amersfoort aan de aanwezige wethouders aangeboden. In deze publicatie wordt een beeld geschetst van de huidige posities, opdrachten en werkwijzen van stadsbouwmeesters. In hoofdlijnen wordt een beeld geschetst van wat een stadsarchitect of stadsbouwmeester doet, hoe hij functioneert en wat zijn bijdrage kan zijn aan het ruimtelijk beleid op gemeentelijk en regionaal niveau. Wilt u ook de publicatie ‘Stadsarchitecten en stadsbouwmeesters’ ontvangen? Kijk dan op www.stadsarchitecten.nl.

Zie ook
Rijksbouwmeester pleit voor stadsarchitecten, Cobouw, 21 mei 2010
Stadsarchitect komt terug, Binnenlands Bestuur, 28 mei 2010
Elke stad zijn eigen superheld, Archined, 7 juni 2010
www.stadsarchitecten.nl