Resultaten Atelier Zwolle-Zuid

29 november 2016

Atelier-Zwolle-Zuid-1024x727De gemeente Zwolle wil met bewoners en ondernemers in gesprek blijven over toekomstige opgaven in Zwolle-Zuid. Daarom heeft de gemeente met Atelier ZZ van Architectuur Lokaal een ontwerpatelier opgezet. Hoe kan de wijk duurzamer worden? Welke voorzieningen zijn nodig voor een vergrijzende bevolking? Kan betere inrichting van de openbare ruimte een bijdrage leveren aan de gezondheid van de bewoners? En sluit het woningaanbod aan op toekomstige inwoners? Over deze en meer onderwerpen bogen de jonge ontwerpers zich met bewoners en ondernemers. Atelier Zwolle-Zuid vond plaats op 11 november 2016 in een leegstaand winkelpand in winkelcentrum Zwolle Zuid. De plannen werden op 14 november uitgewerkt bij Architectuur Lokaal in Amsterdam.

Het resultaat is in dit document samengebracht met als doel, ruimtelijke mogelijkheden te verkennen en aan te reiken voor het formuleren van ambities voor de toekomst. Die ambities moeten de basis worden waarop de gemeente Zwolle haar omgevingsvisie kan bouwen.


Download pdf (gratis)