Resultaat eerste ronde prijsvraag Kunstwerf Groningen

nieuwsbericht | 12 mei 2017 | 21 juli 2017 | Groningen

jury4Uit 107 inzendingen voor de prijsvraag Kunstwerf Groningen heeft de jury, onder voorzitterschap van wethouder Roeland van der Schaaf, vijf visies geselecteerd voor de tweede ronde. De architecten die deze visies instuurden zijn Alle Jan Mulder (Studiozwart Architecten), Thijs van Bijsterveldt (Shift architecture urbanism) en Job Floris (Monadnock) uit Rotterdam, Ard de Vries (Ard de Vries Architecten met Donna van Milligen Bielke) uit Amsterdam en Sophie Van Noten (Van Besien Van Noten Architecten, met Camiel Van Noten) uit Antwerpen. De gemeente Groningen heeft de geselecteerde architecten uitgenodigd om hun visie uit te werken tot een concreet voorstel en is van plan de winnende inzending uit te voeren in het Ebbingekwartier.

De gemeente Groningen schreef de openbare projectprijsvraag Open Oproep Kunstwerf Groningen voor permanente huisvesting van vijf podiuminstellingen in het Ebbingekwartier, uit op 17 februari 2017. 182 belangstellenden registreerden zich voor deelname aan de prijsvraag. Voor de eerste ronde zonden 107 architecten(teams) een beperkte inzending in, bestaande uit een beknopte visie met referentiebeelden. Er is geen ontwerpwerk gevraagd. De eerste ronde is anoniem verlopen.

Nieuw cultuurcluster in het Ebbingekwartier
De technische commissie en de jury hebben de plannen uiterst zorgvuldig getoetst en beoordeeld. De jury, onder voorzitterschap van wethouder Roeland van der Schaaf, selecteerde vijf visies uit de 107 inzendingen die vanuit zowel Nederland als België werden gedaan. De inzenders gaven hun visie op toekomst- en aardbevingsbestendige, energieneutrale huisvesting met bijbehorende voorzieningen voor vijf cultuurgezelschappen in het Ebbingekwartier te Groningen, dat een bijdrage levert aan de leefbaarheid op straat en aansluit op de structuur van het omringende stedelijke weefsel. Daarbij is ook  gevraagd om een innovatieve en creatieve visie op (energetische) duurzaamheid, zonder dat gebruik wordt gemaakt van aardgas.

De vijf geselecteerde visies en de inzenders zijn:

  • Hortus Ludi, Alle Jan Mulder (Studiozwart Architecten)
  • CultuurCentrale, Thijs van Bijsterveldt (Shift architecture urbanism)
  • Dialoog tussen ruimte en verbeelding, Ard de Vries (Ard de Vries Architecten) i.s.m. Donna van Milligen Bielke (Studio Donna van Milligen Bielke)
  • Tegenpool voor de MachinefabriekSophie Van Noten (Van Besien Van Noten Architecten) i.s.m. Camiel Van Noten
  • DRAMA MACHINE, Job Floris (Monadnock)

Vervolg
In de tweede ronde stelt de gemeente Groningen een prijzengeld van in totaal € 30.000 excl. btw ter beschikking aan de deelnemers die niet als winnaar worden aangewezen, mits er een geldige inzending is gedaan. De jury bepaalt de verdeling van het prijzengeld over deze inzendingen. De gemeente wil de winnaar van de tweede ronde een vervolgopdracht verstrekken om de inzending uit te werken tot een architectonisch en technisch ontwerp.  De verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp geschiedt in nauwe samenwerking met en in opdracht van de uitvoerende partij(en).

Publicatie van de resultaten 21 juli
De inzendtermijn voor de tweede ronde sluit op 29 juni 2017. Op 21 juli maakt de gemeente de winnaar van de prijsvraag bekend en worden alle inzendingen, met uitzondering van bedrijfsgevoelige informatie, gepubliceerd op de webpagina van de prijsvraag. Ook wordt dan het juryrapport openbaar gemaakt. Dit rapport bevat een algemene interpretatie van de gehanteerde beoordelingscriteria en het verloop van de beoordeling.

Jury en technische commissie
De jury, onder voorzitterschap van wethouder Roeland van der Schaaf, bestaat verder uit Jeroen de Willigen, stadsbouwmeester van de gemeente Groningen en plaatsvervangend juryvoorzitter, Jaap Evert Abrahamse, specialist historische stedenbouw bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Dolf Dobbelaar, zelfstandig architect, Kirsten Hannema, bouwkundig ingenieur, architectuurcriticus voor o.a. De Volkskrant en Guy Weizman, algemeen directeur NNT / club Guy&Roni.
De technische commissie bestaat uit Sikko Postma (voorzitter), Toine van Boheemen, Jelte IJszenga, David Inden en Harmen Postma.
Cilly Jansen (directeur Architectuur Lokaal) is secretaris van de jury; Stef Bogaerds (stedenbouwkundige, projectmedewerker Architectuur Lokaal) verricht ondersteunende werkzaamheden.

Reglement
Het reglement is opgesteld conform het Kompas bij Prijsvragen.
Meer informatie over de prijsvraag is hier te vinden.