Ontwerp en de publieke zaak: radicale verschuivingen

Archief debat | 21 november 2013 | 11:15 - 12:45 | Eusebiuskerk | Kerkplein 1, Arnhem

atlier_zz_liggendOp 21 november daagt Atelier ZZ ontwerpers en andere ruimtelijke, bestuurlijke en juridische professionals uit om de verbinding tussen ontwerp en de publieke zaak aan de orde te stellen. Het debat gaat over radicale verschuivingen in het bouwproces en nieuwe mogelijkheden voor ontwerp in de context van het nieuwe omgevingsrecht. Het debat vindt plaats tijdens de manifestatie ‘Nieuw Kapitaal', Expeditie 2013 van Ruimtevolk in de Eusebiuskerk te Arnhem.

Atelier ZZ onderzoekt vanuit de ontwerppraktijk welke concrete aanbevelingen en handreikingen aan belanghebbenden kunnen worden gedaan bij de toepassing van de omgevingswet, en zal daarover advies uitbrengen aan het kabinet.
Tijdens de manifestatie ‘Nieuw Kapitaal', Expeditie 2013 van Ruimtevolk presenteert Atelier ZZ zijn programma voor de jaren 2013 -2016. De eerste onderzoeksresultaten worden toegelicht door architect Tom Bergevoet en worden besproken met de betrokken ontwerpers en met advocaat Paula Kemp. Wouter Vanstiphout, hoogleraar ontwerp en politiek aan de TU Delft stelt de radicale verschuivingen ter discussie die gaande zijn in het bouwproces en bespreekt de nieuwe mogelijkheden voor ontwerp en ontwerpers.

Programma

11.15 Presentatie Atelier ZZ, Carel de Reus, voorzitter
11.25 Eerste rapportage van het voorbeeldenteam, Tom Bergevoet, architect temp.architecture en lid van het Voorbeeldenteam Atelier ZZ
11.40 Vraaggesprek met de betrokken ontwerpers onder leiding van Carel de Reus: Jaco de Visser, architect JDdV architecten (project: Zoomstede Nieuwegein), Wim Boetze, landschapsontwerper (project: Meerstad Groningen), Bernadette Janssen, stedenbouwkundige BVR adviseurs (project: Parkstad Heerlen), Peter Koelewijn, stedenbouwkundige (project: Klarendal Arnhem) en Ruut van Paridon, landschapsarchitect Van Paridon x De Groot (project: De Peel, Noord-Brabant)
12.00 Reactie Paula Kemp, advocaat Banning advocaten en lid van het Ontwikkel/Ontwerpteam Atelier ZZ
12.15 Radicale verschuivingen, Wouter Vanstiphout, hoogleraar ontwerp en politiek TU Delft, voorzitter Ontwikkel/Ontwerpteam van Atelier ZZ
12.30 Discussie
12.45 Afsluiting

Voor meer informatie en aanmelding klik hier

Atelier ZZ is een project van Architectuur Lokaal in het kader van het werkprogramma 'Opdrachtgeverschap en omgevingsrecht' uit de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO). AtelierZZ wordt, onder voorzitterschap van Carel de Reus, uitgevoerd door Dirk Baalman, Tom Bergevoet, Maaike van Beusekom, Arjan Bregman, Hans van Brummen, José van Campen, Yttje Feddes, Cilly Jansen, Leonie Janssen-Jansen, Paula Kemp, Edwin OostmeijerNanne de Ru, Geert Teisman en Wouter Vanstiphout.