Raadsverkiezingen van invloed op aanbestedingen architectuur

kwartaalbericht | 8 juli 2014

20140708 2e kwartaalberichtIn het tweede kwartaal 2014 hebben gemeenten minder architectuuropdrachten aanbesteed. Er zijn ook procedures stilgezet of zelfs afgeblazen. Hiernaast zetten gemeenten in toenemende mate incidentele adviseurs in bij de aanbestedingsprocedures, ten koste van gevestigde adviesbureaus. Het aantal aanbestedingen blijft echter gelijk door een toename van opdrachten van het rijk en van onderwijsinstellingen. Deze trends blijken uit de cijfers van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden.