Publieksavond WHO CARES over een zorgzame leefomgeving

Archief nieuwsbericht | 23 mei 2018 | 5 juni 2018 | HAKA | Rotterdam

Scheldehof van WVO Zorg in Vlissingen, buitentuin met bewegingsvrijheid voor dementerende ouderen

Vorig jaar schreef Rijksbouwmeester Floris Alkemade samen met onder meer de gemeenten Almere, Rotterdam, Groningen, Sittard -Geleen en Humanitas, de prijsvraag Who Cares uit. Met deze prijsvraag werd ontwerpkracht gemobiliseerd om bestaande woonwijken en groeiende zorgbehoefte beter op elkaar af te stemmen. Vergrijzing en ingrijpende veranderingen in de zorg vergen ruimtelijke aanpassingen, met name van woonwijken. Met de brede oogst die Who Cares opleverde en reeds bestaande plannen van ontwerpers en professionals uit de zorg, om de leefomgeving van kwetsbare mensen te verbeteren als uitgangspunt, wordt nu gekeken naar welke stappen genomen moeten worden en hoe onze woonwijken daadwerkelijk aan te passen. Op 5 juni vindt een openbaar gesprek plaats over de toekomst van de zorg en de rol van ontwerp in Rotterdam.

“De rijke oogst van de ontwerpprijsvraag Who Cares laat zien hoe we onze (zorg)gebouwen, wijken en steden kunnen en moeten aanpassen”, aldus Rijksbouwmeester Floris Alkemade. “Het is tijd voor een nieuwe kijk op wijken, wonen en zorg. Met verbeelding en ontwerpkracht. Met oog voor technologische innovatie. Met mensen die over de grenzen van hun vakgebied heen kijken en contact maken met buurt en bestuur. We hebben vernieuwende ideeën en ontwerpen nodig die reageren en anticiperen op decentralisatie, vergrijzing en demografische ontwikkeling”.

Met onder meer Jacqueline Bouts, Piet van Veen (Xenia hospice en winnaar 2016 van de Gouden Piramide, Rijksprijs voor goed opdrachtgeverschap), Gabrielle Verbeek (Artemea), Hans Looyen (Dolhuys) en Harry Moeskops wordt in de eerste gespreksronde gesproken over hoe het is om zorg te (moeten) ontvangen. In de tweede gespreksronde wisselen Marja Elsinga (professor of Housing Institutions & Governance TU Delft), Pieter Hilhorst (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en Floris Alkemade ideeën uit over de zorg die in de toekomst gewenst zou zijn, en over het zorgsysteem dat hierbij past. Moderator is Guido Wallagh, partner bij Inbo.

Praktisch
Datum 5 juni 2018, 19.00 – 21.30 uur
Locatie HAKA-gebouw, Vierhavensstraat 38, Rotterdam
Aanmelding online

Rijksbouwmeester Alkemade is curator van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK. De publieksavond Who Cares is de eerste in een reeks van vier, die wordt georganiseerd door het Atelier Rijksbouwmeester in samenwerking met de IABR. De prijsvraag WHO CARES is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, Sittard-Geleen en de provincie Limburg. De Open Oproep WHO CARES is uitgeschreven conform Kompas Light Prijsvragen in samenwerking met Architectuur Lokaal.