Publicatietype

Publicaties

Scholenbouw-waaier

Atelier Rijksbouwmeester i.s.m. Servicecentrum Scholenbouw, 2011
Communicatiemiddel bij de bouw en verbouw van huisvesting voor kinderen.
Praktisch instrument dat gebruikers en opdrachtgevers helpt om ambities ten aanzien van de huisvesting op een eenvoudige manier bespreekbaar te maken.
U kunt de Scholenbouwwaaier bestellen voor € 26,70 inclusief

De Olifantenkooi #7

Architectuur Lokaal, 2012

Opdrachtgevers en ontwerpers in debat over architectuur.
Ontwerp: Marnix van der Meer (Zecc), Steven Delva (Delva Landscapes Architects), Lilith van Assem, Lieke van Hooijdonk, Elsbeth Ronner (Lilith Ronner Van Hooijdonk), Boris Hocks en Han Dijk (Posad) Analyse: Milan Bergh, YD2M Young developers

Architectuur Lokaal #81

Herfst 2011

De mooiste dingen zichtbaar maken: Woningcorporatie Dudok Wonen in Hilversum brengt erfgoed onder de aandacht van de bewoners aan de hand van 10 iconen uit eigen bezit. Stadshavens Rotterdam: Jeannette Baljeu (Rotterdam) speelt het estafettestokje door naar Alfred Arbouw (Breda). Van Versailles

Bouwcultuur

Architectuur Lokaal, 2011
Investeren in opdrachtgeverschap.
Terugblik op twintig jaar ervaring met architectuurbeleid en opdrachtgeverschap als bijdrage aan de gedachtevorming over de toekomst van het architectuurbeleid in Nederland en de rol die Architectuur Lokaal daarbij kan vervullen.

De Olifantenkooi #6

Architectuur Lokaal, 2011
Architectuurdebat uit de eerste hand.
Ontwerp: Eric-Jan Pleijster, Cees van de Veeken en Peter Veenstra (LOLA Landscape Architects) en Marc en Nicole Maurer (Maurer United) over hun ontwerpvisie. Debat: Tom Frantzen (Tom Frantzen et al) over de toekomst van het opdrachtgeverschap en de

Architectuur Lokaal #80

Speciale uitgave van het kwartaaltijdschrift
Bouwen op ambitie geeft een impressie van de werkzaamheden van Architectuur Lokaal en van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden in 2010.

Building on Ambition, Annual Report 2010

Architectuur Lokaal, 2010

Building on Ambition is a special edition of the quarterly magazine of Architectuur Lokaal and is intended to give the reader an impression of the activities of Architectuur Lokaal and of Steunpunt Architectuur­opdrachten & Ontwerpwedstrijden (The Procurement & Design Competition Office) in 2009.

Architectuur Lokaal #79

Zomer 2011

Wellness on Waste: Nederland heeft 5000 vuilstortlocaties. Welke ontwerpopgave ligt daar? Vera Yanovshtchinsky en Grontmij doen een voorzet. Gevangenis te koop: De voormalige penitentiaire inrichting Blokhuispoort in Leeuwarden gaat in de verkoop. Maar niet simpelweg naar de hoogste bieder. Een

Architectuur Lokaal #78

Lente 2011
De verschrikking van de wipkip: In onze georganiseerde samenleving snakken we naar avontuur, maar plaatsen we wipkippen. Hoe kunnen we weer genieten van de wildernis? Van Van Poelgeest naar Straat. Van woonmaximalisatie naar een nieuwe stedenbouw. Maarten van Poelgeest (Amsterdam) beantwoordt de

Zo kan het ook!

Architectuur Lokaal, 2011

Best practices architectenselectie.
Een goede architectenselectie is wel degelijk mogelijk binnen de (Europese) wettelijke kaders. In dit boek presenteert het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden, dat deel uitmaakt van Architectuur Lokaal, vier essays en 24 interviews met