Publicatietype

Overige

Architectuurprijs voor de beste opdrachtgever in de kinderopvang 2003

Stichting Waarborgfonds Kinderopvang, 2003

Het boek Architectuurprijs voor de Beste Opdrachtgever in de Kinderopvang markeert de afsluiting van het gelijknamige project van het Waarborgfonds Kinderopvang, dat in opdracht van dit fonds werd georganiseerd door Architectuur Lokaal. Met financiële bijdragen van het Stimuleringsfonds voor

Uitverkocht

De boer op!

Landschap in conflict.
Boek over ontwerpopgaven, hun maatschappelijke context en de lessen uit de confrontatie tussen culturele idealen en zorgen over economische ontwikkelingen, in het kader van het project Belvedere in Zuid-Twente.

De publicatie is uitverkocht. Ter inzage in de bibliotheek van

Uitverkocht

STEDENBOUW/EIGENBOUW

Magazine over particulier opdrachtgeverschap en stedenbouw. Bijzondere aandacht voor 'wijken in de maak' en collectieve projecten.

De publicatie is uitverkocht. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Uitverkocht

PANORAMA NL<>D

Architectuur Lokaal, 2002

Expertmeeting Nederland - Duitsland over architectuurbeleid.
Verslag van de uitwisseling tussen 60 Nederlandse en Duitse bestuurders, opdrachtgevers, ontwerpers en beleidsmakers in Keulen. Thema: architectuurbeleid en bouwcultuur in Nederland en Duitsland. Drietalige uitgave (Nederlands, Duits,

Burgerlijke stedenbouw

Architectuur Lokaal en NAi, 2002

Magazine met essays over stedenbouw en particulier opdrachtgeverschap en tien uitgebreid gedocumenteerde wijken met eigen bouw. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Uitverkocht

Een boog, een lab en een paviljoen

Architectuur Lokaal, 2002

Verslag van de OLA-studiereis 2001 langs Franse architectuurcentra, met vele projectbeschrijvingen van bouwprojecten in Orléans, Bordeaux en Parijs. Het verslag werd opgesteld op basis van notities van de deelnemende architectuurcentra uit heel Nederland.

Bouwen aan kwaliteit

Architectuur Lokaal, 2002

Architectuurbeleid in Nederlandse gemeenten.
Rapport van de vierjaarlijkse enquête architectuurbeleid van Architectuur Lokaal in samenwerking met NIPO, onder de Nederlandse wethouders Ruimtelijke Ordening bij de afsluiting van de raadsperiode tot 2002.

Het snelweghuis

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Wegen naar de toekomst, 2002

The motorway house living in the fast lane.
Publicatie bij de prijsvraag 'het snelweghuis' georganiseerd door Architectuur Lokaal in opdracht van het voormalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Uitverkocht

Het beste van drie werelden

Architectuur Lokaal, 2002

De architectuur van wonen en zorg.
Essays over wonen en zorg en 21 beschrijvingen van woonzorgcomplexen, verschenen in vervolg op het gelijknamige project van Architectuur Lokaal i.s.m. het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Uitverkocht

Droomhuizen

V+K Publishing/ Kunstcommissie Nieuwspoort, 2001

Catalogus van de gelijknamige ideeënprijsvraag voor woningen in particulier opdrachtgeverschap. Niet meer verkrijgbaar, ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal

Uitverkocht