Publicatietype

Overige

Het beste van drie werelden

Architectuur Lokaal, 2002

De architectuur van wonen en zorg.
Essays over wonen en zorg en 21 beschrijvingen van woonzorgcomplexen, verschenen in vervolg op het gelijknamige project van Architectuur Lokaal i.s.m. het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Uitverkocht

Droomhuizen

V+K Publishing/ Kunstcommissie Nieuwspoort, 2001

Catalogus van de gelijknamige ideeënprijsvraag voor woningen in particulier opdrachtgeverschap. Niet meer verkrijgbaar, ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal

Uitverkocht

Kompas bij Ontwikkelingscompetities

Architectuur Lokaal, 2001

Handleiding en voorbeeldmodellen bij het uitschrijven van ontwikkelingscompetities.
Sinds de Convenantpartijen in 2001 'Kompas bij Ontwikkelingscompetities' opstelden is er veel veranderd bij het aanbesteden. Daardoor is het Kompas niet meer actueel w.b.t. de regelgeving, maar voor de

Uitverkocht

POKON

Architectuur Lokaal, 1999

Architectuurcentra in Nederland.
Tweetalige publicatie met interviews van Robbert Roos. Bert Nienhuis bracht het werkterrein van de architectuurcentra in beeld en fotografeerde door henzelf gekozen locaties. Pokon bevat een adressenlijst, gegevens over activiteiten, financiën en organisatie van de

Uitverkocht

Werkboek Wikken en Wegen in Waardevolle Wijken

De Lijn/Geurtsen & Partners/ Reijndorp Stedelijk Onderzoek & Advies, 1999

Uitwerking werkboek bij de Architectuur Lokaal-conferentie (1999), verslag van de conferentie en resultaten onderzoek Jonge Bouwkunst in de 21ste eeuw (De Lijn i.s.m. Rein Geurtsen & Partners) 2001. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal

Uitverkocht

Welstand op een nieuwe leest

Sdu Uitgevers, 1998

Onderzoek Architectuur Lokaal in opdracht van de Rijksbouwmeester naar de mogelijkheden voor verbetering van de doelmatigheid en inzichtelijkheid van de welstandsadvisering 1999. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Uitverkocht

Niet Grijs! 2

Architectuur Lokaal, 1997

Architectuur en beleid.
Handboek voor architectuurbeleid, 2e geheel herziene editie. Encyclopedisch overzicht van onderwerpen, instrumenten en inspirerende voorbeelden voor gemeentelijk en particulier opdrachtgeverschap. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Uitverkocht

Architectuur en onderwijsgebouwen

Architectuur Lokaal, 1997

Reader bij de vier excursies voor gemeentebestuurders, ambtenaren en schoolbestuurders met scholenbouw als onderwerp, naar Den Haag, Rotterdam, Groningen en Tilburg. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Uitverkocht

Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige Opdrachten

Architectuur Lokaal en Uitgeverij 010, 1997

Handleiding met voorbeeldmodellen bij het uitschrijven van ontwerpwedstrijden.
Deze eerste handleiding voor ontwerpwedstrijden van STAWON BNA werd na de oprichting van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden overgedragen aan Architectuur Lokaal. Houdt u er rekening mee, dat deze modellen niet meer geheel

Uitverkocht

Professionalisering gemeentelijk opdrachtgeverschap

Architectuur Lokaal, 1997

Onderzoek naar lacunes tussen vastleggen van beleid en toetsen van plannen. Studierapport i.s.m H+N+S Landschapsarchitecten. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal

Uitverkocht