Publicatietype

Overige

Bereikbaarheid van de kust

Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, 2004

Juryrapport van de prijsvraag Kust in beweging, uitgeschreven door het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen.
Publicatie ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Uitverkocht

Waar een weg is, is een wil

Bouwdienst Rijkswaterstaat, 2004

Vergelijkingsmateriaal voor het Routeontwerp A12.
Studie naar  opdrachtgeverschap en opgave bij infrastructuur, met historische achtergronden van het routeontwerp, de gebruikelijke werkwijze bij de aanleg van snelwegen en de rol van de begrippen ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde in de

Uitverkocht

Veertig jaar later

Architectuur Lokaal, 2004

Vernieuwing van de wederopbouwwijken.
Publicatie met de belangrijkste lessen voor het opdrachtgeverschap bij de herstructurering van wederopbouwwijken. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Uitverkocht

Wonen op niveau

Projectbureau Wederopbouw, 2004

De resultaten van de openbare ideeënprijsvraag Wonen op Niveau, die werd uitgeschreven door het Projectbureau Wederopbouw in het najaar van 2003. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Uitverkocht

Een tweede jeugd

Architectuur Lokaal, 2004

Ouderenhuisvesting in ontwikkeling.
Tien voorbeelden van vernieuwing van ouderencomplexen. Het boek wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen aan opdrachtgevers en andere betrokkenen. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Uitverkocht

Oost West Thuis Best

Architectuur Lokaal, 2004

Reader van vijf regiobijeenkomsten en de slotbijeenkomst over architectuurbeleid en cultureel opdrachtgeverschap, georganiseerd door Architectuur Lokaal. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal

Uitverkocht

Architectuurprijs voor de beste opdrachtgever in de kinderopvang 2003

Stichting Waarborgfonds Kinderopvang, 2003

Het boek Architectuurprijs voor de Beste Opdrachtgever in de Kinderopvang markeert de afsluiting van het gelijknamige project van het Waarborgfonds Kinderopvang, dat in opdracht van dit fonds werd georganiseerd door Architectuur Lokaal. Met financiële bijdragen van het Stimuleringsfonds voor

Uitverkocht

De boer op!

Landschap in conflict.
Boek over ontwerpopgaven, hun maatschappelijke context en de lessen uit de confrontatie tussen culturele idealen en zorgen over economische ontwikkelingen, in het kader van het project Belvedere in Zuid-Twente.

De publicatie is uitverkocht. Ter inzage in de bibliotheek van

Uitverkocht

STEDENBOUW/EIGENBOUW

Magazine over particulier opdrachtgeverschap en stedenbouw. Bijzondere aandacht voor 'wijken in de maak' en collectieve projecten.

De publicatie is uitverkocht. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Uitverkocht

PANORAMA NL<>D

Architectuur Lokaal, 2002

Expertmeeting Nederland - Duitsland over architectuurbeleid.
Verslag van de uitwisseling tussen 60 Nederlandse en Duitse bestuurders, opdrachtgevers, ontwerpers en beleidsmakers in Keulen. Thema: architectuurbeleid en bouwcultuur in Nederland en Duitsland. Drietalige uitgave (Nederlands, Duits,