Publicatietype

Overige

Oost West Thuis Best

Architectuur Lokaal, 2004

Reader van vijf regiobijeenkomsten en de slotbijeenkomst over architectuurbeleid en cultureel opdrachtgeverschap, georganiseerd door Architectuur Lokaal. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal

Uitverkocht

Openbaar en nationaal aanbesteden uit de gratie?

In het eerste kwartaal van 2016 zijn er geen openbare procedures voor architectuuropdrachten (aanbesteding zonder voorselectie) gestart. In het eerste kwartaal van 2014 en 2015 waren dit er nog 15 respectievelijk 11. Het aandeel Europese niet-openbare procedures is sterk gestegen. In het eerste

PANORAMA NL<>D

Architectuur Lokaal, 2002

Expertmeeting Nederland - Duitsland over architectuurbeleid.
Verslag van de uitwisseling tussen 60 Nederlandse en Duitse bestuurders, opdrachtgevers, ontwerpers en beleidsmakers in Keulen. Thema: architectuurbeleid en bouwcultuur in Nederland en Duitsland. Drietalige uitgave (Nederlands, Duits,

PANORAMA NL<>SC

Architectuur Lokaal en Scottish Executive, 2007

Expertmeeting Nederland - Schotland over landschap.
Verslag van de uitwisseling tussen 60 Nederlandse en Schotse bestuurders, opdrachtgevers, ontwerpers en beleidsmakers in Glasgow over landschap. Hoe kan cultuurhistorisch landschap worden ingepast in nieuwe ontwikkelingen?

PANORAMA NL<>VL

Architectuur Lokaal en Atelier Lokale Architectuuropdrachten, 2005

Expertmeeting Nederland - Vlaanderen over opdrachtgeverschap.
Verslag van de uitwisseling tussen 60 Nederlandse en Vlaamse bestuurders, opdrachtgevers, ontwerpers en beleidsmakers ten huize van de Vlaams Minister president Yves Leterme in Brussel in 2004. Ter discussie stond de kwaliteit van

POKON

Architectuur Lokaal, 1999

Architectuurcentra in Nederland.
Tweetalige publicatie met interviews van Robbert Roos. Bert Nienhuis bracht het werkterrein van de architectuurcentra in beeld en fotografeerde door henzelf gekozen locaties. Pokon bevat een adressenlijst, gegevens over activiteiten, financiën en organisatie van de

Uitverkocht

Prijs Bouwheer 2005

Vlaamsbouwmeester, 2005

Juryverslag van de Prijs Bouwheer 2005. Deze prijs is een initiatief van de Vlaams Bouwmeester en wordt tweejaarlijks uitgereikt door de Vlaamse Regering. De prijs wil een erkenning geven aan de goede opdrachtgever van overheidsprojecten. In 2005 was de directeur van Architectuur Lokaal voorzitter

Professionalisering gemeentelijk opdrachtgeverschap

Architectuur Lokaal, 1997

Onderzoek naar lacunes tussen vastleggen van beleid en toetsen van plannen. Studierapport i.s.m H+N+S Landschapsarchitecten. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal

Uitverkocht

Resultaten Atelier Zwolle-Zuid

De gemeente Zwolle wil met bewoners en ondernemers in gesprek blijven over toekomstige opgaven in Zwolle-Zuid. Daarom heeft de gemeente met Atelier ZZ van Architectuur Lokaal een ontwerpatelier opgezet. Hoe kan de wijk duurzamer worden? Welke voorzieningen zijn nodig voor een vergrijzende

Richtlijn Gezonde Architectenselecties

De BNA, Architectuur Lokaal en ICSadviseurs publiceerden de uitgebreide Richtlijn Gezonde Architectenselecties. Deze richtlijn moet helpen om de negatieve spiraal van oplopende tenderkosten en frustraties te doorbreken. De richtlijn is bedoeld voor opdrachtgevers, bouwmanagers en architecten. De