Publicatietype

Overige

Woning op maat

Architectuur Lokaal, 2005

Visioen en werkelijkheid van flexibel bouwen.
In deze publicatie staat het Flexibel Bouwen centraal. Aan de hand van zes grotendeels gerealiseerde projecten wordt het principe van aanpasbaar en levensloopbestendig bouwen toegelicht.

Uitverkocht

Ontwerpen met Welstand

Deel IArchitectuur Lokaal, 2005

Praktijkexperiment als gevolg van de wijziging van art 12 van de Woningwet met de gemeente Neerijnen, Bussum, Enschede en Leiden, waarbij de werking van de nieuwe wordt verkend: Wat betekenen de criteria in de gemeentelijke welstandsnota’s voor het ontwerp? De resultaten zijn nader besproken met

Ontwerpen met Welstand

Deel II Architectuur Lokaal, 2005

Resultaten van het symposium over ervaringen van gemeenten met het formuleren van welstandscriteria, de toepasbaarheid, de communicatie met bewoners en de specifieke ervaringen van de eigenbouwer op vrije kavels en andere vormen van particulier opdrachtgeverschap. Met voorbeeldprojecten die inzicht

Werk in uitvoering

Architectuur Lokaal, 2005

Opdrachtgevers en bedrijventerreinen.
Een korte film over de vier bedrijventerreinen IJsseloord 2 in Arnhem, Apeldoorn Noord in Apeldoorn, Rivierzone in Vlaardingen en Flight Forum te Eindhoven.

 

Uitverkocht

Prijs Bouwheer 2005

Vlaamsbouwmeester, 2005

Juryverslag van de Prijs Bouwheer 2005. Deze prijs is een initiatief van de Vlaams Bouwmeester en wordt tweejaarlijks uitgereikt door de Vlaamse Regering. De prijs wil een erkenning geven aan de goede opdrachtgever van overheidsprojecten. In 2005 was de directeur van Architectuur Lokaal voorzitter

Werk in uitvoering

Architectuur Lokaal, 2005

Opdrachtgevers en bedrijventerreinen.
In dit boek wordt de ontwikkeling van acht bedrijventerreinen beschreven die een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Een Vliegende Brigade die de terreinen bezocht, formuleerde conclusies en suggesties voor opdrachtgevers en andere betrokkenen.

Uitverkocht

Bereikbaarheid van de kust

Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, 2004

Juryrapport van de prijsvraag Kust in beweging, uitgeschreven door het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen.
Publicatie ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Uitverkocht

Waar een weg is, is een wil

Bouwdienst Rijkswaterstaat, 2004

Vergelijkingsmateriaal voor het Routeontwerp A12.
Studie naar  opdrachtgeverschap en opgave bij infrastructuur, met historische achtergronden van het routeontwerp, de gebruikelijke werkwijze bij de aanleg van snelwegen en de rol van de begrippen ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde in de

Uitverkocht

Veertig jaar later

Architectuur Lokaal, 2004

Vernieuwing van de wederopbouwwijken.
Publicatie met de belangrijkste lessen voor het opdrachtgeverschap bij de herstructurering van wederopbouwwijken. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Uitverkocht

Wonen op niveau

Projectbureau Wederopbouw, 2004

De resultaten van de openbare ideeënprijsvraag Wonen op Niveau, die werd uitgeschreven door het Projectbureau Wederopbouw in het najaar van 2003. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Uitverkocht