Samen bouwen aan de stad

Archief publicatie | 21 april 2011 | Almere

Op 21 april 2011 vond het slotsymposium van het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap plaats. Alle deelnemers aan het symposium ontvingen het boek Samen bouwen aan de stad, een "doe" boek over en voor stedenbouw en (collectief) particulier opdrachtgeverschap.

Het boek bevat
• theoretische bijdragen van o.a. Jaap Jan Berg, Dirk Bergvelt, Robert Broesi en Geert Keurs
• columns van Fer Felder, Jeroen Junte en Marc van den Eerenbeemt
• het juryverslag van de meervoudige studieopdracht “Uitgebalanceerd, stedenbouw voor particuliere opdrachtgevers
• drie uitgewerkte visies en tien meer globale ideeën over hoe stedenbouwkundig ontwerp kan bijdragen aan particulier opdrachtgeverschap. Met bijdragen van onder meer Palmbout-Urban Landscapes, Stereo Architects en OKRA landschapsarchitecten
• impressies van ontwerpateliers over particulier opdrachtgeverschap in Meppel, Deventer en Delft
• dossiers over de (steden)bouw van buurten in tien gemeenten waar particuliere opdrachtgevers een belangrijke rol spelen. Met plattegronden en kaarten zodat iedereen zelf op excursie kan in Nederland
• een DVD waarop 8 gezinnen over hun ervaringen vertellen. Plus bonus materiaal.

De publicatie maakt deel uit van het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap van het ministerie van OCW in het kader van de architectuurnota 2009-2012.