Provincie Zuid-Holland

2020 vacature

2013 - 2020 | Harm Veenenbos | provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit
Harm Veenenbos was de derde Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) in Zuid Holland. De PARK is een externe adviseur die, vanuit een onafhankelijke positie, het provinciale bestuur en de ambtelijke organisatie adviseert. In het werkprogramma 2017-2019 schetste Veenenbosch drie hoofdlijnen voor zijn agenda: de Zuidelijke Randstad als landschapsstad, klimaatverandering en de wateropgave en de ruimtelijke gevolgen van duurzame energiewinning.

 

abe veenstra2013 - 2016 | Abe Veenstra |  provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit
Abe Veenstra was gedurende drie jaar de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) in Zuid Holland. De PARK is een externe adviseur die, vanuit een onafhankelijke positie, het provinciale bestuur en de ambtelijke organisatie adviseert. In de publicatie P.A.R.K. 2013-2015 - Eén landschap maken blikte Abe Veenstra terug op de oogst van twee jaar adviseurschap en keek hij vooruit naar de komende periode.

 

 

eric luiten2009 - 2012 | Eric Luiten | provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit
De provincie Zuid-Holland stelde Eric Luiten aan als provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit voor twee dagen per week. Luiten gaf vanuit een onafhankelijke positie gevraagd en ongevraagd advies over ruimtelijke kwaliteit aan het provinciaal bestuur en, op verzoek, ook aan samenwerkingspartners van de provincie. In 2018 werd Luiten Spoorbouwmeester.