Provincie Noord-Brabant

IMG_3418 2014 - heden | Anne van Kuijk en Eltjo Kugel | provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit (PARK)
Anne van Kuijk en Eltjo Kugel zijn de provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit (PARK’s) van de provincie Noord-Brabant. Zij vervullen deze taak naast hun andere werkzaamheden bij de provincie en acteren namens de provincie in het landelijk netwerk op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Zij maken deel uit van het Brabants Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit (BERK), van waaruit diverse medewerkers van de provincie Noord-Brabant met hun ontwerpende expertise worden ingezet in provinciale opgaven op het gebied van o.a. natuur, infrastructuur, gebiedsontwikkeling en erfgoed.
Vanuit BERK wordt ook gewerkt aan agendasetting en verdere netwerkvorming op het thema ‘ruimtelijke kwaliteit’ in Brabant. In 2016 lag het accent op het verbinden van ruimtelijke kwaliteit met de maatschappelijke opgaven uit het bestuursakkoord Beweging in Brabant, waaronder energietransitie, agrofood, leegstand, mozaïekmetropool Brabant en circulaire economie. Dit gebeurt in diverse praktijken in Brabant en in Werkplaats De Gruyter, die voortkomt uit het programma Mijn Mooi Brabant 2001-2015. Twitter: @BERKbrabant

hilde blank2012 - 2014 | Hilde Blank | adviseur Brabants Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit
Hilde Blank was extern adviseur van het Brabants Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit (BERK) en heeft via werkplaatsen, ontwerpateliers, debatten, intervisiegesprekken, het werken aan Ruimtelijke Kwaliteit binnen de provincie Noord Brabant aangejaagd. Eerder was Hilde Blank provinciaal bouwmeester van de provincie Noord-Holland en in 2017 werd zij stadsstedenbouwer van Leiden.