Fryslân

2008 - heden | Team Ruimtelijke kwaliteit provincie Fryslân

Teamfoto RK websiteSinds 2008 beschikt de provincie Fryslân over een eigen ruimtelijk kwaliteitsteam.
Het Team Ruimtelijke kwaliteit provincie Fryslân is een multidisciplinair team van deskundigen en adviseert over de ruimtelijke kwaliteit van ruimtelijke opgaven in Fryslân. Het team maakt deel uit van de provinciale organisatie en werkt dus vanuit het provinciale beleid: Streekplan 2007 Om de kwaliteit fan de Romte en de thematische structuurvisie Grutsk op ‘e Romte (Trots op de ruimte) over landschappelijke en cultuurhistorische belangen van de provincie. Het team wordt ingeschakeld door collega’s van de provincie of van gemeenten en denkt mee, deelt kennis, inspireert, stimuleert, begeleidt en adviseert.

Vanaf januari 2016 bestaat het team uit de volgende personen (v.l.n.r.): Gilles de Langen (archeologie), Marina Fermo (cultuurhistorie), Bertus de Jong (landschap), Hilde Kloosterziel (landschap), Dolf van Weezel Errens (cultuurhistorie), Greet Kluwer (verkeer & vervoer), Richtsje van Berkum (duurzame energie / landschapsgeschiedenis) en Stephan Smeijers (landschap)