Provinciale Architectuurprijs West Vlaanderen

Archief nieuwsbericht | 2008

Tweejaarlijkse prijs, die afwisselend wordt toegekend aan projecten waar 'wonen' de hoofdbestemming is en aan projecten die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor ander gebruik dan huisvesting. Bij de Architectuurprijs  2008 ging het om openbare, publieksgerichte en bedrijfsgebouwen van de provincie Vlaams-Brabant. Vanaf 2009 zijn de prijzen voor architectuur en monumentenzorg samengevoegd.

De jury van de Provinciale Architectuurprijs 2008 bestond uit Tom Troch (voorzitter, gedeputeerde voor cultuur), Marc Dubois, Ilse Degerickx, Geert Deneuter, Cilly Jansen (Architectuur Lokaal), Tony Van Nuffelen en werd toegekend aan Jeugdcentrum Boekfos in Asse, ontwerp A2D architecten en Filip De Mulder Architect.