Projecten

Particulier

Openbare ideeënprijsvraag ‘Bouw natuurlijk je eigen vrijheid’

Archief prijsvraag | 26 mei 2009
www.dating-vaneker.nl heeft de eerste prijs weten te bemachtigen van de architectuurprijsvraag 't Vaneker. In de nieuwe Enschedese wijk ’t Vaneker zullen toekomstige bewoners zelf als opdrachtgever optreden. De gemeente wil hen inspireren tot een zo hoog mogelijk niveau van...

Almere naar Tübingen

Archief 18 en 19 april 2008 | Almere
Studiereis voor de gemeente Almere naar Tübingen in Duitsland, waar woonwijken tot stand zijn gekomen in collectief particulier opdrachtgeverschap. Onder het motto 'mensen maken de stad' werkt de gemeente Almere aan diverse projecten waarbij wordt beoogd, de stad samen met de bewoners te...

Mensen maken de stad

Archief debat | 11 april 2007 | Schouwburg | Almere
Vakdebat voor stedenbouwkundigen, gemeentebestuurders en professionele opdrachtgevers over de aanpak van de gemeente Almere bij stadsontwikkeling van onderop.   Het doel van deze stadsontwikkeling is tweeërlei. Enerzijds krijgen burgers een zo groot mogelijke zeggenschap over hun eigen...

Collectief particulier opdrachtgeverschap in Tübingen

Archief uitwisseling | 17 februari 2007
Herontwikkeling van voormalige militaire terreinen in particulier opdrachtgeverschap. In vervolg op de manifestatie PANORAMA NL<>D, en ter voorbereiding op het debat over particulier opdrachtgeverschap Mensen maken de stad in Almere, bezocht Architectuur Lokaal de Duitse...

Tussen beeldregie en burgervrijheid

Archief onderzoek | 13 oktober 2005
Bevindingen naar aanleiding van een verkenning onder gemeenten en catalogusbouwers over gemeentelijk beleid met betrekking tot catalogusbouw. Tijdens een bijeenkomst van de SEV in Leeuwarden presenteerde Architectuur Lokaal de resultaten van een kleine verkenning naar gemeentelijk beleid en...

De gemeente als regisseur inzake particulier opdrachtgeverschap

Archief bijeenkomst | 6 oktober 2005
Vakbijeenkomst over de rol van de gemeente bij particulier opdrachtgeverschap. Behalve het inventariseren van praktijkervaringen is het de bedoeling te komen tot een agenda voor de komende jaren.

Ontwerpen met Welstand

Archief symposium, publicatie | 9 juni 2005
Hoe functioneren de welstandsnota’s in de praktijk? Symposium en publicatie in vervolg op een inventarisatie van Architectuur Lokaal over de struikelblokken, knelpunten en uiteraard ook de positieve berichten. Sinds 1 juli 2004 zijn gemeenten verplicht om een welstandsnota vast te laten...

Woning op maat

Archief symposium | 7 april 2005 | Amsterdam
In overleg met het Ministerie van VROM, Directie Wonen en de Rijksbouwmeester is in 2004 besloten tot een meer gerichte publicatie over de mogelijkheden van flexibel bouwen en die van deze bouwmethodiek voor duurzaam bouwen. Dit thema steekt, ook onder bijvoorbeeld de noemers modulair...

Ontwerpen met Welstand (deel 1)

Deel I | Architectuur Lokaal, 2005
Praktijkexperiment als gevolg van de wijziging van art 12 van de Woningwet met de gemeente Neerijnen, Bussum, Enschede en Leiden, waarbij de werking van de nieuwe wordt verkend: Wat betekenen de criteria in de gemeentelijke welstandsnota’s voor het ontwerp? De resultaten zijn nader besproken met...

Ontwerpen met Welstand (deel 2)

Deel II | Architectuur Lokaal, 2005
Resultaten van het symposium over ervaringen van gemeenten met het formuleren van welstandscriteria, de toepasbaarheid, de communicatie met bewoners en de specifieke ervaringen van de eigenbouwer op vrije kavels en andere vormen van particulier opdrachtgeverschap. Met voorbeeldprojecten die inzicht...