Projecten

Particulier

Rotterdam – Waterwijk Nesselande

praktijkvoorbeeld
Sommige opdrachtgevers laten in Waterwijk bijzondere, speciaal voor deze plek ontworpen woningen bouwen. De meerderheid kiest echter voor een woning uit de catalogus. Dat hoort bij de vrijheid van het particulier opdrachtgeverschap. Rotterdam heeft ervaring met allerlei varianten van...

Bouwen op ambitie

publicatie | april 2012
“Dit doen we dus niet meer,” zei de ontwikkelaar over het ontwerp voor een vrijstaand appartementengebouw. “Niemand gaat het bouwen, niemand gaat erin investeren en er zal ook niemand zijn die een appartement in dit gebouw zal kopen.” Opvallender dan deze resolute uitspraken was dat de...

Leiden – Nieuw Leyden

praktijkvoorbeeld
Het is in Nieuw Leyden mogelijk gebleken om in enkele jaren een flink aantal woningen in particulier opdrachtgeverschap te realiseren. De bewoners zijn niet alleen met hun eigen huis bezig geweest, er is ook energie gestopt in de gemeenschappelijke buitenruimte. Het Slachthuisterrein,...

Samen bouwen aan de stad. De rol van gemeenten bij stedenbouw met particuliere opdrachtgevers

Archief manifestatie | 21 april 2011 | Almere-Poort
  Landelijke slotmanifestatie Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap voor gemeentebestuurders, ambtenaren, ontwerpers, woningcorporaties en andere professionals. Tien jaar geleden was het nog niet zo gebruikelijk om te bouwen in particulier opdrachtgeverschap op de schaal...

Samen bouwen aan de stad

Archief publicatie | 21 april 2011 | Almere
Op 21 april 2011 vond het slotsymposium van het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap plaats. Alle deelnemers aan het symposium ontvingen het boek Samen bouwen aan de stad, een "doe" boek over en voor stedenbouw en (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Het boek bevat •...

Uitgebalanceerd: stedenbouw voor particulier opdrachtgevers

Archief ontwerpend onderzoek | najaar 2010 | Nederland
De jury van de meervoudige studieopdracht Uitgebalanceerd: stedenbouw voor particuliere opdrachtgevers is op 28 oktober jl. bijeen geweest voor het beoordelen van de tien inzendingen die werden ingediend voor de eerste ronde van deze wedstrijd. Na rijp beraad werden drie inzendingen geselecteerd...

Werkateliers stedenbouw en particulier opdrachtgeverschap

Archief workshops | 2010-2011 | Meppel, Deventer, Delft
Vanuit het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap heeft Architectuur Lokaal het initiatief genomen tot drie werkateliers voor gemeenten met concrete plannen op het gebied van stedenbouw en particulier opdrachtgeverschap. Een werkatelier is een dag waarin het laboratorium externe deskundigen...

Open Weekend Particuliere Bouw

Archief 9 en 10 oktober 2010
In het kader van het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap organiseerde Laagland Advies in opdracht van Architectuur Lokaal op 9 en 10 oktober 2010 het Open Weekend Particuliere Bouw. Tijdens dit weekend stelden particulier opdrachtgevers en informatiecentra door heel Nederland hun deuren...

Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap

Stimuleringsprogramma's in het kader van het laboratorium particulier opdrachtgeverschap. Steeds meer gemeenten realiseren een deel van hun woningbouwopgave in particulier of collectief opdrachtgeverschap. Bekende voorbeelden zijn Roombeek in Enschede of het Homeruskwartier in Almere, maar er...

Waar voor je geld

Archief debat | 20 maart 2010 | Bouwbeurs Eigen Huis Verbouwen, Utrecht
Eerste actie van het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap over waardecreatie bij het bouwen van een eigen woning. Architect Marc Koehler verzorgde de aftrap van het debat met een inleiding over de waarde van een onder architectuur gebouwde woning versus een cataloguswoning. Hierna volgde...