Projecten

Particulier

Ontwerpen met Welstand (deel 2)

Deel II | Architectuur Lokaal, 2005
Resultaten van het symposium over ervaringen van gemeenten met het formuleren van welstandscriteria, de toepasbaarheid, de communicatie met bewoners en de specifieke ervaringen van de eigenbouwer op vrije kavels en andere vormen van particulier opdrachtgeverschap. Met voorbeeldprojecten die inzicht...

Veertig jaar later, vernieuwing van de wederopbouwwijken

Archief bijeenkomst | 27 april 2004 | Amsterdam
Bijeenkomst over de vernieuwing van wederopbouwwijken van na de Tweede Wereldoorlog. Het eerste exemplaar van de publicatie 'Veertig jaar later, vernieuwing van de wederopbouwwijken', werd aan het eind van dit symposium uitgereikt. De vernieuwing van de wederopbouwwijken van na de Tweede...

Prijsvraag Wonen op niveau, Roombeek Enschede

Archief prijsvraag | 3 april 2004 | Enschede
Openbare ideeënprijsvraag uitgeschreven door het Projectbureau Wederopbouw Roombeek in Enschede i.s.m. Architectuur Lokaal. De inzendingen zijn opgenomen in een ideeënboek voor toekomstige particuliere opdrachtgevers in de wijk. Bij de wederopbouw van de wijk Roombeek in Enschede is er...

Informatiecentrum Eigen BOUW ICEB

Archief nieuwsbericht | 6 september 2003
Oprichting ICEB door minister Sybilla Dekker (VROM), van het samenwerkingsverband tussen Architectuur Lokaal, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting SEV en Vereniging Eigen Huis VEH. Bij het ICEB kunnen particulieren en professionals informatie krijgen over alle fasen en alle vormen van...

Stedenbouw / Eigenbouw

Archief studiedag | 5 september 2003 | Rotterdam
Studiedag over de mogelijkheden van particulier opdrachtgeverschap voor binnenstedelijke locaties. Het eerste exemplaar van het gelijknamige magazine werd tijdens de studiedag uitgereikt. Deze studiedag werd georganiseerd in vervolg op het programma Burgerlijke Stedenbouw dat in 2002...

Heilige huisjes. Meer bewoners als opdrachtgever

Archief woonmarkt | 5 & 6 oktober 2002 | Rotterdam
Deelname aan de woonmarkt Heilige Huisjes in het Nederlands Architectuurinstituut voor mensen die overwegen zelf opdrachtgever te worden voor hun eigen woning. Het streven van de regering is dat over een paar jaar een derde van de nieuwe woningen door de bewoners zelf is gebouwd. Dit...

Droomhuizen

Archief prijsvraag | 2001 | Nederland
Openbare ideeënprijsvraag voor particuliere woningen, uitgeschreven onder jonge architecten, door internationaal perscentrum Nieuwspoort. Naar aanleiding van de volkshuisvestingsnota Mensen, wensen, wonen en de architectuurnota Ontwerpen aan Nederland, waarin meer invloed van bewoners op hun...

Vroondaal, symposium in de kas

Archief bijeenkomst | 5 juni 2007 | Den Haag
Symposium over het particulier opdrachtgeverschap in Vroondaal, Den Haag. De wijk komt tot stand binnen een samenwerkingsverband tussen de gemeente Den Haag, Johan Matser Projectontwikkeling en Rabo Vastgoed. De gemeente Den Haag nam in 2000 het besluit meer aandacht te besteden aan het...