Projecten

Excursies

Noorderlicht

Archief excursie | 8 november 2002
Excursie naar Tilburg, Geldrop en Rijen ter oriëntatie op de herbestemming van het industrieel complex Indië in Almelo. Industrieel erfgoed in Overijssel Vanwege de ooit zo florerende textielindustrie zijn er in Overijssel een groot aantal industriële gebouwen en terreinen, die vaak op...

Vorm geven aan integratie

Archief excursie | debat | 11 september 2002
In opdracht van het projectbureau CareWest organiseerde Architectuur een excursie en een discussie over de gezamenlijke inbreng in de vernieuwing van het aanbod van woon- en zorgvoorzieningen t.b.v. medewerkers van de samenwerkende zorgaanbieders, verenigd in Care West (Antaris, IJlanden,...

Woonzorg Nederland op verkenning in Amsterdam

Archief excursie | 22 maart 2002 | Amsterdam
Woonzorg Nederland hecht er waarde aan dat haar medewerkers zicht hebben op de factoren die bijdragen aan het tot stand komen van een goed ontwerp. Met deze kennis kunnen zij hun rol als opdrachtgever beter vervullen. Daarom werd aan Architectuur Lokaal gevraagd een excursie te organiseren voor...

8½ Reis door de parallelle wereld

Archief excursie | 2 november 2001
Excursie naar wonderlijke bouwprojecten in Flevoland bij het 8 1/2 jarig jubileum van Architectuur Lokaal. Ter gelegenheid van het 8½ jarig bestaan van Architectuur Lokaal werd een bijzondere excursie georganiseerd, samen met de kunstenaars van de stichting G.A.N.G. De excursie werd een...

OLA #5 Bordeaux, Orléans en Parijs

Archief excursie | 19 - 23 september 2001 | Frankrijk
Excursie voor de lokale architectuurcentra naar Frankrijk, met bezoek aan vijf Franse architectuurcentra.  5e internationale excursie voor het Overleg Lokale Architectuurcentra (OLA) uit Nederland. Het reisdoel waren de steden Bordeaux, Orléans en Parijs. De excursie werd...

ABEL in Leusden

Archief excursie | 18 oktober 2000 | Leusden
Woningstichting Leusden bood de gemeente Leusden een studiedag aan in het kader van de publicatie van de ontwikkelingsvisie voor Leusden, en naar aanleiding van de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en de Woningstichting. De Woningstichting vroeg Architectuur Lokaal...

OLA #4 Vlaanderen

Archief excursie | 19 mei - 21 mei 2000
Excursie voor de lokale architectuurcentra naar Vlaanderen, over recente ontwikkelingen in stedenbouw en architectuur. 4e internationale excursie voor het Overleg Lokale Architectuurcentra (OLA) uit Nederland. Het reisdoel was Vlaanderen. De excursie werd geprogrammeerd en georganiseerd door...

OLA #3 Londen

Archief excursie | 27 - 30 mei 1999
Excursie voor de lokale architectuurcentra, Europan Nederland en andere architectuurinstellingen naar Londen, over stedenbouw, cityontwikkeling, herstructurering en parken. 3e internationale excursie van Architectuur Lokaal voor het Overleg Lokale Architectuurcentra (OLA) en verwante...

OLA #2 Berlijn

Archief excursie | 7 - 10 mei 1998
Excursie voor de lokale architectuurcentra naar Berlijn en Potsdam over naoorlogse architectuur en stadsontwikkeling na Die Wende 3e internationale excursie voor het Overleg Lokale Architectuurcentra (OLA) uit Nederland. Het reisdoel was Berlijn en Potsdam. De excursie werd...

Architectuur en onderwijsgebouwen

Archief excursie | november 1997
Vier excursies voor gemeenten als nieuwe opdrachtgevers voor scholenbouw: naar Den Haag, Groningen, Tilburg en Rotterdam. Per 1 januari 1997 is de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs door het Rijk overgedragen aan de gemeenten. Gemeenten...