Projecten

Architectuurbeleid

Architectuurbeleid in Denemarken

Archief lezing | 28 november 2007 | Vejle, Jutland
Lezing voor de burgemeesters van Denemarken over de ontwikkelingen van het Nederlandse architectuurbeleid. In Denemarken is recent, en voor het eerst, een nationaal architectuurbeleid vastgesteld. Onder de noemer Arkitekturpolitik: Design manual eller politisk manifest? organiseerde...

Architectuurbeleid gemeente Sneek

Archief onderzoek | 10 oktober 2007 | Sneek
Onderzoek naar de stand van architectuurbeleid in de gemeente Sneek en een bijeenkomst met de gemeenteraad over de aanpak in de toekomst. De gemeente Sneek wil vooruit met haar architectuurbeleid, dat goed in elkaar moet zitten en breed moet worden gedragen. Om te weten welke veranderingen...

Building Culture for Sustainable Development in Hamburg

Archief bijeenkomst | 26 april 2007
Symposium van het EFAP, het netwerk voor architectuurbeleid in Europa. In het kader van het Duitse voorzitterschap van de EU organiseerde het EFAP een internationaal symposium in Hamburg, van 26 t/m 28 april. De titel van de bijeenkomst luidde Building Culture for Sustainable Development....

Zicht op Delft

Archief debat | 21 november 2006 | Delft
De gemeenteraad van Delft vroeg eind 2005 om een discussie over ‘flankerend beleid’ op het gebied van architectuur. Daarmee wordt beleid bedoeld dat aanvullend is op en ondersteunend is bij de bestaande aanpak. In de voorbereiding op deze discussie bracht Architectuur Lokaal in beeld wat...

BOOST! Impuls voor publiek opdrachtgeverschap #4

Archief manifestatie | 18 oktober 2006 | Passengers Terminal | Amsterdam
4e editie van de reeks landelijke manifestaties over publiek opdrachtgeverschap voor nieuwe gemeenteraadsleden en wethouders; dit jaar samen met opdrachtgevers, ontwerpers en andere professionals.Het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen is altijd bijzonder voor de inrichting van Nederland....

Tussen beeldregie en burgervrijheid

Archief onderzoek | 13 oktober 2005
Bevindingen naar aanleiding van een verkenning onder gemeenten en catalogusbouwers over gemeentelijk beleid met betrekking tot catalogusbouw. Tijdens een bijeenkomst van de SEV in Leeuwarden presenteerde Architectuur Lokaal de resultaten van een kleine verkenning naar gemeentelijk beleid en...

Voorbeeld Haaren

Archief workshop | 18 augustus en 1 september 2005
Twee workshops over ruimtelijke en architectonische kwaliteit met aandacht voor praktijkvoorbeelden elders om de gemeente Haaren te inspireren bij de eigen planvorming, voor het herinrichten van twee dorpscentra. De gemeente Haaren, met 14.000 inwoners verdeeld over 4 gemeenten, werkt...

Ruimtelijke kwaliteit Hengelo

Archief cursus | 13 april 2005 | Hengelo
Hengelo werkt aan een visie op ruimtelijke kwaliteit voor de toekomst. De gemeenteraad heeft de grote lijnen hiervoor uitgezet en de kadernota Ruimtelijke Kwaliteit 2030 vastgesteld. Om het begrip ruimtelijke kwaliteit verder te concretiseren en daarover te communiceren vroeg de gemeente aan...

Architectural Policy in Estonia

Archief lezing | 8 februari 2005
Lecture on local architectural policy at the symposium of the Estonian Architects organisation Eesti Arhitektide Liit in Tallinn. Cilly Jansen, Architectuur Lokaal, participated in this meeting and noted: "Estonia’s participation, since 1998, in Europan, the Europe-wide architectural...

Architectuurbeleid Finland

Archief lezing | 3 december 2004
Lezing over het Nederlandse architectuurbeleid voor de Nationale Raad voor Architectuur in Finland. In Finland organiseerde National Council for Architecture Finland ter gelegenheid van de presentatie van The Finnish Architectural Policy Program een seminar over nationaal architectuurbeleid in...