Professionalisering gemeentelijk opdrachtgeverschap

Architectuur Lokaal, 1997

Onderzoek naar lacunes tussen vastleggen van beleid en toetsen van plannen. Studierapport i.s.m H+N+S Landschapsarchitecten.

De publicatie is uitverkocht.