Ideeënprijsvraag Proeftuin Erasmusveld inspiratiebron voor eigentijdse gebiedsontwikkeling

nieuwsbericht | 11 april 2017

Een nieuwe vorm van stedelijkheid waar gezond en duurzaam samenleven centraal staan was de opgave bij de ontwerpwedstrijd die gebiedsontwikkelaar BPD uitschreef voor de wijk Proeftuin Erasmusveld in Den Haag. Die opgave is door de teams op verschillende manieren uitgewerkt. Team marco.broekman won de wedstrijd en gaat samen met BPD en de gemeente Den Haag verder vormgeven aan het eerste deelgebied van 100 woningen. De drie teams die de ontwerpwedstrijd niet wonnen bieden verrassende oplossingen voor gezond en duurzaam samenleven in de stad.

Rijke inspiratiebron
De plannen van de drie teams Stadsbiotoop, Volle Grond en Open Kaart vormen samen een rijke bron van inspiratie voor een eigentijdse manier van gebiedsontwikkeling. Het betrekken van lokale initiatiefnemers die een stadsakker aanleggen of tijdelijk experimenteren met Tiny Houses, hoort daar bij. De voorstellen voor waterberging, wonen in een groen landschap en collectieve buitenruimtes passen bij de geest van deze tijd.

stadsbiotoop-ecozone-image-vero-visuals

Stadsbiotoop - ecozone

Gesloten watersysteem
Team Stadsbiotoop ontwierp een gesloten watersysteem, waar gebouw en landschap één geheel vormen. Het interieur van de woningen wordt met de natuur verbonden door (winter)tuinen, daktuinen en groene balkons. Groene gevels en retentie op het dak van de woningen reguleren licht, lucht, warmte en kou. Helofytenfilters in het landschap zuiveren het water.
De Stadsbiotoop is een landschappelijke plek in de stad waar bewoners hun eigen voedsel kweken, en in het groene park ruimte kunnen vinden om te werken, spelen of sporten.

volle-grond-de-promenade

Volle Grond - de promenade

Tuinhuisjes in groene kamers
Team Volle Grond liet zich inspireren door de volkstuincomplexen, die direct naast de Proeftuin Erasmusveld liggen. Compacte, moderne woningen staan als tuinhuisjes in groene kamers en worden afgewisseld met een compact appartementenblok. Een boomrijke promenade en groene woonpaden verbinden de woningen met het uitgestrekte tuinlandschap, waar voetgangers en fietsers ruim baan hebben. Auto’s staan aan de rand van het gebied, in het Allesverzamelgebouw.
De brede waterloop van het eco-lint biedt ruimte aan verschillende natuurlijke eilandjes met speel- en picknickplekken.

hof-der-zotheid-waterpartij

Open Kaart - waterpartij

Duurzame betrokkenheid
In de ‘Hof der Zotheid’, die team Open Kaart ontwierp, staat duurzame betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving voorop. Duurzaamheid is volgens dit team: wonen met aandacht voor de omgeving. Drie hoven met ieder 30 tot 40 woningen zijn gesitueerd rond een zelf beheerde, collectieve tuin. Er is geen regenwaterriool nodig en het natuurlijk waterbeheer biedt volop ruimte voor kinderen om te spelen. Een stapsgewijze ontwikkeling maakt het mogelijk om te leren van eerdere fasen, en de wijk aan te passen aan veranderende behoeften van bewoners.

Deze ontwerpwedstrijd was een vervolg op de open ideeënprijsvraag die Architectuur Lokaal in opdracht van gebiedsontwikkelaar BPD georganiseerd heeft. De jury voor deze fase bestond uit vertegenwoordigers van BPD, Bosch Slabbers en de Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld.