Ontwerp als activator #1: Hoe kan ontwerp nieuw gebruik van de openbare ruimte activeren?

Archief bijeenkomst | 10 april 2013 | 10:30 - 12:30 | Kasteel De Vanenburg | Putten

logoPOR2736De openbare ruimte is niet langer helder gedefinieerd, noch in fysieke vorm, grootte en gebruik, noch in conceptuele vorm. Door stagnerende bouwprocessen en financieringsproblemen komen tijdelijk braakliggende terreinen steeds vaker voor. Hierdoor verandert ook de programmering en functie van de openbare ruimte. Gezocht moet worden naar een nieuwe definitie en nieuw gebruik van de veranderlijke openbare ruimte.

Platform Openbare Ruimte (POR) organiseert in 2013 een reeks debatten en ruimtelijke interventies rondom het thema: 'Ontwerp als activator'. Deze bijeenkomst is de aftrap van het POR jaarprogramma 2013. POR roept ontwerpers, gemeenten, woningcorporaties, lokale architectuurcentra, organisaties en iedereen die zich aangesproken voelt op om deel te nemen en mee te denken over de vraag: Hoe kan ontwerp nieuw gebruik van de openbare ruimte activeren? De bijeenkomst staat in het teken van inspireren en match-making.

Programma
10.30 - 10.40 uur
Introductie door Adri Duivesteijn, bestuurslid Platform Openbare Ruimte

10.40 - 11.00 uur
Toelichting op jaarprogramma POR 2013 door Carolien Ligtenberg
Voorbeelden van tijdelijke interventies in de openbare ruimte. Voor een sneakpreview zie de referentiebeelden

11.00 - 11.30 uur
Uitgangspunten voor ruimtelijke interventies
Presentaties van Daniel Höwekamp (AAYU), Marthijn Pool (Space & Matter) en Kamiel Klaasse (NL architects). Wat zijn hun aanknopingspunten? Waarmee willen ze aan de slag?

11.30 - 12.00 uur
Discussie onder leiding van Adri Duivesteijn

12.00 - 12.30 uur
Match-making: terrein zoekt invulling
Heeft u een terrein dat u tijdelijk een inspirerende invulling wil geven? Of heeft een goed idee hoe je een terrein tijdelijk een inspirerende invulling kan geven? Kom naar de bijeenkomst of neem contact op met Carolien Ligtenberg carolien@bureauzwirt.nl, T 06-13064867

De bijeenkomst vindt plaats tijdens de Themadag Ontwerp & Inrichting van de Week van de Openbare Ruimte 2013. De uitkomsten van de discussie worden meegenomen naar de middagsessie over ‘Pauzelandschappen’ onder leiding van Pieter Arkenbout, Hoofd Landschapsarchitectuur ARCADIS

U kunt op twee manieren deelnemen aan de POR-sessie en/of de Themadag Ontwerp & Inrichting:
1. U meldt zich voor 5 april aan voor de POR-bijeenkomst (gratis) via onderstaand aanmeldformulier
2. U meldt zich aan voor de POR-bijeenkomst plús de overige onderdelen van de Themadag Ontwerp & Inrichting (plenaire opening door Sylvia Karres, uitgebreide lunch, parallelsessies in het middagprogramma, afsluitende netwerkborrel) en betaalt € 95,-. Dat kan via www.wvdor.nl onder vermelding van ‘POR-deelnemer’ in het opmerkingenveld

logo WOR_2013

Het debat vindt plaats tijdens de Themadag Ontwerp & Inrichting van de Week van de Openbare Ruimte 2013.
Voor meer informatie www.wvdor.nl