Bevindingen: bijeenkomst Ontwerp als activator #1

bijeenkomst

 

'Hoe ontwerp in te zetten is als activator van de openbare ruimte?' blijkt een actuele kwestie te zijn. Dat bleek onder andere uit de grote opkomst en de actieve discussie bij de bijeenkomst op 10 april in Putten. Het volgende valt te concluderen:

1.  De openbare ruimte is geen statisch gegeven meer
Er is sprake van  een nieuw fenomeen:  de veranderlijke openbare ruimte. Daarbij hoort een nieuwe  (ontwerp)opgave. Nagedacht moet worden over hoe je als ontwerper omgaat  met de verloren of nog onbenutte openbare ruimte. Door een andere benadering kunnen ontwerpers belangrijke en minder belangrijke delen van de stad weer deel uit laten maken van de (tijdelijke) openbare ruimte.

2.  De veranderlijke openbare ruimte kent verschillende condities
Bij sommige terreinen is door langdurige leegstand sprake van een alarmerend renteverlies, andere terreinen liggen op minder toegankelijke plekken in de stad, weer andere terreinen zijn slechts hele korte periode beschikbaar. Iedere conditie vraagt om een andere benadering van het terrein.

Wat kan de ontwerper hierin betekenen? Met drie interventies creëert POR de mogelijkheid lessen te trekken uit de nieuwe condities van de nieuwe openbare ruimte. Uitgangspunt daarbij is de multidimensionaliteit en de dynamische, continu veranderlijke conditie van de nieuwe openbare ruimte.

POR nodigt belanghebbenden uit mee te denken over twee fenomenen.
A. De opdrachtgever weet de opdracht niet altijd goed te formuleren omdat hij gewend is vanuit statische condities te redeneren. De interventies van POR kunnen richting geven aan een nieuwe manier van opdrachtgeven waarbij niet vanuit een vaststaand programma van eisen wordt geredeneerd, maar vanuit nieuwe parameters. Daarbij kan ook de bijbehorende regelgeving worden onderzocht.

B. De ontwerper is zoekende naar nieuwe denkrichtingen. Onzekerheden, veranderingen en een niet op voorhand te formuleren eindbeeld behoren tot het nieuwe begrippenkader. Hoe kan een ontwerp betekenis vol gemaakt worden en een (tijdelijke) bijdrage laten zijn voor de kwaliteit van de openbare ruimte?

De drie interventies zullen plaatsvinden op:
26 juni op het Cruquiusterrein in Amsterdam
27 juni op een terrein Overtoomse Veld, Amsterdam
1 juli op het terrein van de Groennoordhallen in Leiden.