Groningen – Platform Gras

Platform GRAS, het Platform voor Groningen Architectuur en Stedenbouw, is een jonge culturele instelling. Sinds 5 oktober 1999 werken ze met een kleine flexibele bezetting aan hun missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van, en het debat over de gebouwde omgeving.

Dit debat kan op verschillende manieren vorm inhoud krijgen. Platform GRAS speelt hierin een prikkelende rol door telkens een verrassende invalshoek te kiezen, en, waar mogelijk, geijkte denkpatronen te doorbreken.

Platform voor Groningen Architectuur en Stedebouw
Bloemsingel 1001
9714 AX Groningen
T 050-3123395
E info@platformgras.nl