In samenwerking met NAi

Stedenbouw / Eigenbouw

Archief studiedag | 5 september 2003 | Rotterdam
Studiedag over de mogelijkheden van particulier opdrachtgeverschap voor binnenstedelijke locaties. Het eerste exemplaar van het gelijknamige magazine werd tijdens de studiedag uitgereikt. Deze studiedag werd georganiseerd in vervolg op het programma Burgerlijke Stedenbouw dat in 2002...

Heilige huisjes. Meer bewoners als opdrachtgever

Archief woonmarkt | 5 & 6 oktober 2002 | Rotterdam
Deelname aan de woonmarkt Heilige Huisjes in het Nederlands Architectuurinstituut voor mensen die overwegen zelf opdrachtgever te worden voor hun eigen woning. Het streven van de regering is dat over een paar jaar een derde van de nieuwe woningen door de bewoners zelf is gebouwd. Dit...

Bouwlust, verstedelijking van het Hollandse landschap

Archief symposium | 29 januari 1999 | NAi | Rotterdam
Het NAi organiseerde in samenwerking met Architectuur Lokaal een symposium over veranderingen in de waardering van het Hollandse landschap. De resultaten hiervan werden aangeboden aan de schrijvers van de Vijfde Nota over de ruimtelijke ordening. Het Nederlandse landschap wordt volgebouwd...

Open Kaart – plannen voor de regio

Archief debat | 20 juni 1997 | Nai | Rotterdam
'De Nieuwe Kaart van Nederland' maakte in 1997 veel discussie los. Architectuur Lokaal nam, samen met het NAi, het initiatief tot een debat over een nieuw onderwerp: de mogelijkheden en onmogelijkheden van (beleid voor) regionale planning. Het debat Open Kaart, plannen voor de regio, werd...

ORG! 14-XI-96 / Publiek opdrachtgeverschap #2

Archief manifestatie | 14 november 1996 | NAi | Rotterdam
ORG was een manifestatie over politieke besluitvorming bij ruimtelijke opgaven, de macht en de vermeende onmacht van gemeenten en de kunst van het ORGaniseren. Eén op de 8 Nederlandse gemeenten nam deel aan ORG. Het doel van de manifestatie ORG was, een lokaal architectuurbeleid te...

Niet Grijs! / Publiek opdrachtgeverschap #1

Archief manifestatie, publicatie | 22 - 24 juni 1994 | NAi | Rotterdam
Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1994 werden de nieuwe bestuurders ingevoerd in het gemeentelijk architectuurbeleid, op een gezamenlijk initiatief van Architectuur Lokaal en het NAi. Doel van het project Niet Grijs! architectuur en lokaal bestuur was informatieoverdracht aan nieuw...