In samenwerking met ARK Fryslân

De aanloopstraten van Leeuwarden en Dokkum

Archief 24 november 2015 | 0:00 - 0:00 | ARK Fryslân | t/o Nieuweweg 3, Leeuwarden
Op 24 november 2015 organiseert ARK Fryslân samen met Architectuur Lokaal de expertmeeting Leeuwarden-Dokkum. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de Atlas op Tournee, naar aanleiding van de Atlas van de verstedelijking in Nederland, 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling. Tijdens de...