Gemeente Oss

YouTube voorvertoningsafbeelding

2008 - heden | Martin Hagreis | stadsontwerper

Martin Hagreis is sinds februari 2008 in functie als stadsontwerper (vaste aanstelling). Zijn functie is vastgelegd in een functieprofiel. De stadsontwerper is gevraagd en ongevraagd direct adviseur voor het College van B&W. De functie is onderdeel van het streven naar ruimtelijke kwaliteit. Het opstellen van het architectuurbeleid behoort dat één van zijn taken.
Martin Hagreis wil condities creëren waarbij met liefde, zorgvuldigheid en kennis ontworpen wordt aan stad en regio: "de lat omhoog!!!’.

Zie ook
Interview Martin Hagreis, 1 oktober 2009, werkenbijdegemeenteoss.nl