Oss – Stichting Ontwerperskring Oss

ontwerperskrossDe Ontwerperskring Oss is al vele jaren actief om ruimtelijke kwaliteit in Oss op verschillende manieren onder de aandacht van het publiek te brengen. In het verleden zijn lezingen, prijsvragen, debatavonden, tentoonstellingen en excursies georganiseerd. De "harde kern" van de Ontwerperskring bestaat uit een groep vormgevers op allerlei terreinen: architectuur, stedenbouw, kunst, landschapsarchitectuur, grafisch ontwerp, cultuurhistorie. Voor verschillende activiteiten is aansluiting gezocht met andere instellingen om het publieke bereik zo groot mogelijk te maken.

Stichting Ontwerperskring Oss
Hescheweg18
5342 CJ Oss
0412 - 641484
mail@ontwerperskringoss.nl