Opgeleverd: prijsvraag Werelderfgoed Kinderdijk

nieuwsbericht | 9 september 2019

Foto: Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

Afgelopen zaterdag opende prinses Beatrix het nieuwe Bezoekerscentrum Werelderfgoed Kinderdijk. Het ontwerp is gemaakt door de architecten Dorus Meurs en Michael Daane Bolier (M&DB architecten). Dit ontwerp is het resultaat van de prijsvraag die de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) in 2014 heeft uitgeschreven.

De avond markeerde het einde van een traject dat voorzichtig was ingezet in 1997, het jaar waarin het unieke Kinderdijkse molencomplex officieel in de UNESCO Werelderfgoedlijst werd opgenomen. Toen al luidde de conclusie dat de manier waarop gasten hier werden ontvangen, niet paste bij een Werelderfgoed. Cees van der Vlist, directeur Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, constateerde: “We zijn nu ruim 20 jaar verder. De route was er één vol hobbels, uitdagingen en tegenslagen. Vele jaren voorbereiding ging vooraf aan de grondige metamorfose van de entree van dit iconische stukje Nederland, in een tijd dat het toerisme in Nederland en dus ook Kinderdijk een hoge vlucht nam.”

Prijsvraag
Om tot een aantrekkelijk werelderfgoedwaardig entreegebied te komen schreef de SWEK in 2014 de projectprijsvraag Werelderfgoed Kinderdijk uit. Gevraagd werd om een voorstel voor een hoogwaardig inrichtingsplan voor de entreezone van het gebied, met een nieuw te realiseren bezoekersgebouw. De prijsvraag werd georganiseerd in samenwerking met Architectuur Lokaal.
Uit 132 ingezonden visies selecteerde een jury, onder voorzitterschap van Erik Luiten, vijf inzendingen die werden uitgewerkt tot een schetsontwerp. Deze ontwerpen werden tentoongesteld in Kinderdijk en de bezoekers konden hun reactie op de plannen aan de jury meegeven.

Waterplein
De jury prees het winnend plan ‘Levend erfgoed in de 21e eeuw’ van de jonge Haagse architecten Dorus Meurs en Michael Daane Bolier (M&DB architecten) in samenwerking met ARUP Nederland, om zijn evenwichtigheid. ‘Het plan kenmerkt zich door een consequent lijnenspel in samenhang met het landschapsontwerp, dat ook alleen strakke lijnen trekt in een verder groene wereld. De wijze waarop de nieuwe brug is gesitueerd verrijkt de entree met een waterplein', aldus de jury. Op basis van dit plan verkreeg de SWEK de voor uitvoering benodigde financiële middelen van sponsoren, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alblasserdam en Molenwaard en andere fondsen en overheden.

Waterentree
In vervolg op deze prijsvraag schreef de gemeente Molenlanden in 2018 de prijsvraag Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk uit. Deze prijsvraag richtte zich op een goede oplossing voor een veilige en comfortabele manier, waarop de bezoekersstromen vanaf het water van en naar het Werelderfgoed Kinderdijk kunnen worden geleid, die recht doet aan het Werelderfgoed Kinderdijk als icoon van het Nederlandse waterbeheer. Deze prijsvraag werd gewonnen door Stijn Tijhuis (Witteveen+Bos) en Menno Buckers (Witteveen+Bos) i.s.m. Rosanne Schrijver, Tom Lodder, Glenn Kofmann, Martijn Franssen en Alexander Gaydadjiev (Witteveen+Bos) met het plan 'De derde Trap'.

De beide prijsvragen zijn uitgevoerd aan de hand van KOMPAS light Prijsvragen.