Open Oproep Wonen in Winkels

nieuwsbericht | 11 november 2016

2016_GR_Woonlab010_STILL01-0In sommige gebieden staan winkels structureel leeg. De verhuurbaarheid is afgenomen en de kans dat zij weer ingevuld gaan worden is klein. Dit komt omdat zij zich in gebieden bevinden waar weinig toekomstperspectief meer is voor winkels. Leegstand geeft een negatief beeld voor de wijk maar ook voor de bestaande winkelstructuur. De gemeente Rotterdam stimuleert transformatie van die leegstaande winkelpanden naar woningen. En ze wil het goede voorbeeld geven door leegstaande winkels in eigen bezit te verkopen als kluswoning en daarmee bij te dragen aan zowel de ontwikkeling van een uniek, nieuw woonproduct als de versterking van de gewenste winkelstructuur van de stad. Om invulling aan de ambities te geven organiseert de gemeente de Open Oproep Wonen in Winkels voor architecten.

De verkoop van de panden
De gemeente Rotterdam zal dertien leegstaande winkel- en bedrijfsruimtes verkopen onder voorwaarde dat de koper deze verbouwt tot woning. Dit vastgoed wordt direct aan de toekomstige bewoner(s) verkocht, die vervolgens zelf opdrachtgever wordt voor het ontwerp en de bouw van zijn of haar woning (zelfbouw). Naar verwachting start de verkoop in maart 2017 en wijst de notaris in mei 2017 de nieuwe eigenaar-bewoners toe. De selectie van de kopers is identiek aan de selectie van gemeentelijke klushuizen en verloopt via de zelfbouwkanalen van de gemeente.
Meer informatie over de locaties is te vinden op www.rotterdam.nl/woonlab010.

Ambities en architectenpool
Hoewel de gemeente niet de opdrachtgever van de verbouwingen zal zijn, hecht zij belang aan aantrekkelijke woningen van hoge kwaliteit, het benutten van de unieke kenmerken van de woning, een heldere visie op gebruik van private buitenruimte, uitstraling van de gevel passend bij het bestaande bouwblok, en zorgvuldige en tactiele detaillering. Om invulling aan deze ambities te geven heeft de gemeente het voornemen om een pool van maximaal vijf architecten samen te stellen, die de toekomstige bewoners van de dertien kluswinkels kan helpen en inspireren bij het ontwerp van hun nieuwe woning.
Download hier de procedure voor de Open Oproep Wonen in Winkels.

woonlab met ondertitelWoonlab010: prijsvragen voor innovatieve woonideeën
Rotterdam is de stad waar initiatieven ontstaan en van de grond komen. De stad als laboratorium, waar ruimte is voor experiment op het gebied van wonen. Na klushuizen en de prijsvraag voor gezinsappartementen presenteert de gemeente Woonlab010. Een nieuw en uitdagend woonproduct met drie prijsvragen en zestien locaties. Creatieve geesten worden uitgedaagd om invulling te geven aan innovatieve woonvormen zoals leegstaande winkelpanden.

Het beste plan wint
Woonlab010 start verschillende prijsvragen in samenwerking met Architectuur Lokaal. De gemeente verkoopt hierbij leegstaand vastgoed zoals scholen, pakhuizen of winkels aan de partij met het beste plan: Kwaliteit en innovatie staan voorop. De eerste drie prijsvragen die zullen starten zijn Wonen in Winkels, Gouden Jaren en Dit is mijn thuis. De open prijsvragen gaan over verschillende woonthema’s waar vernieuwing nodig is. In dit geval wonen in leegstaande winkelpanden, de huisvesting voor senioren en nieuwe ideeën op het gebied van zorg.

2016_GR_Woonlab010_STILL03zondertekst-0 2016_GR_Woonlab010_STILL02-0Variatie in wonen
Zo divers als de stad, zo divers is ook de woonvraag. Rotterdam vindt het belangrijk om voor verschillende doelgroepen een passend woningaanbod te hebben. Bij het uitschrijven van de prijsvragen zijn ingrediënten van de Woonvisie bij elkaar gebracht om vernieuwing en variatie in de woningmarkt te realiseren. Precies een jaar geleden lanceerde wethouder Schneider (Stedelijke Ontwikkeling en Integratie) op het Stadsmakerscongres de prijsvraag voor gezinsappartementen. Die prijsvraag is onlangs door architect Laurens Boodt gewonnen. De prijsvraag leverde veel inzendingen op die bijdragen aan innovatie op de woonmarkt. En nog belangrijker: het blijft niet bij het papieren plan, er wordt daadwerkelijk uitgevoerd. Reden genoeg om dit voorbeeld te volgen waaruit het product Woonlab010 ontstaan is. Schneider: “De innovatiekracht van Rotterdam is een belangrijke motor van de stad. We dagen iedereen uit tot het bedenken van nieuwe ideeën en oplossingen voor woonvraagstukken, om zo het leven in onze stad nog aantrekkelijker te maken”.

Kijk op www.rotterdam.nl/woonlab010 voor meer details.