Projectprijsvraag Werelderfgoed Kinderdijk

Archief open oproep | 22 april - 12 oktober 2014

140422 Afb homepage & siteHet entreegebied van Werelderfgoed Kinderdijk moet transformeren in een aantrekkelijk, Werelderfgoedwaardig ontvangstgebied. Daarom schrijft Stichting Werelderfgoed Kinderdijk een projectprijsvraag uit in twee ronden. Gevraagd wordt om een ontwerpvoorstel voor een hoogwaardig inrichtingsplan voor de entreezone van het gebied en een bezoekersgebouw. De intentie van de prijsvraag is om tot uitvoering van het winnende ontwerp te komen.

Werelderfgoed Kinderdijk is het historische icoon van het Nederlandse waterbeheer. Het molenlandschap heeft een grote waarde en wordt vanuit de hele wereld bezocht. De huidige inrichting van het ontvangstgebied is echter niet Werelderfgoedwaardig. Er zijn grote kansen voor een betere ontvangst van bezoekers, gekoppeld aan de duurzame instandhouding van het gebied. Mogelijkheden hiertoe zijn uitgewerkt in de Gebiedsvisie Kinderdijk 2013. Het filmpje Windmills Continue to Transform the Dutch Landscape geeft een indruk van het gebied.

Prijsvraag
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) schrijft een projectprijsvraag in twee ronden uit met de vraag om een ontwerpvoorstel voor een hoogwaardig inrichtingsplan voor de entreezone van het gebied, met een nieuw te realiseren bezoekersgebouw.
In de eerste ronde wordt gevraagd om een beknopte visie op de opgave. Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke vakjury vijf inzendingen. SWEK zal de inzenders van deze inzendingen uitnodigen voor deelname aan de tweede ronde, waarin wordt gevraagd om uitwerking van de visie tot een structuurontwerp. Hiervoor ontvangen de inzenders ieder een vergoeding van € 5.000 (excl. btw). De ingediende schetsontwerpen worden tentoongesteld, waarbij de mogelijkheid aan de bezoekers van de tentoonstelling wordt geboden om hun reactie op de voorstellen te geven. De jury betrekt deze reacties bij de beoordeling van de inzendingen in de tweede ronde.
De intentie van de prijsvraag is om tot uitvoering van het winnende ontwerp te komen.

Beoordeling
De inzendingen worden beoordeeld op de sensitiviteit, waardecreatie, integraliteit, creativiteit en haalbaarheid.
De jury bestaat uit:
- Eric Luiten, voorzitter, Rijksadviseur voor het Landschap
- Roelof Bleker, dijkgraaf Waterschap Rivierenland
- Dick van Gameren, partner Mecanoo Architecten
- Marinus Kooiman, historisch geograaf Beek & Kooiman Cultuurhistorie
- Suzanne Oxenaar, artistiek directeur Lloyd Hotel Amsterdam.
Cees van der Vlist, directeur Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, woont de jurering bij als waarnemer.
Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal, is secretaris van de jury.

Verloop van de prijsvraag
De prijsvraag verloopt volgens het reglement Open Oproep Werelderfgoed Kinderdijk en wordt georganiseerd door Architectuur Lokaal. Het reglement is opgesteld met behulp van KOMPAS light Prijsvragen.
Op 2 mei 2014 vond een informatiebijeenkomst voor potentiële deelnemers plaats op locatie; tot 4 mei konden vragen worden gesteld. Het verslag van de informatiebijeenkomst bestaat uit:

  • Een filmpje van de toelichting op de opgave die door Cees van der Vlist, directeur van SWEK is gegeven. Dit filmpje is op 8 mei gepubliceerd op deze website.
  • De nota van inlichtingen Open Oproep Projectprijsvraag Kinderdijk. Deze nota bevat de vragen en antwoorden die aan de orde zijn geweest in de twee rondes van de informatiebijeenkomst op 2 mei 2014, plus de vragen die zijn gesteld in de vragenronde en de antwoorden op deze vragen. De nota is op 6 mei 2014 gepubliceerd op deze website.
  • De powerpoint presentatie van de toelichting op de procedure van de Open Oproep.

Eerste ronde
Voor de eerste ronde van de prijsvraag zijn 132 inzendingen ontvangen. In de tweede week van juli wordt bekendgemaakt welke vijf inzenders worden uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde.

Deze prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.