Open Oproep: alternatief voor de aanbesteding van architectuuropdrachten in Nederland?

Archief oproep | 2011 | Belgie

In vervolg op de internationale kennispool Europees aanbesteden is het gesprek met de Vlaams Bouwmeester in Brussel vervolgd op 9 september 2011. Bij deze bijeenkomst zijn de Nederlandse werkwijze bij het organiseren van (procedureel te herziene) prijsvragen en meervoudige opdrachten, en die van Vlaanderen bij de (te herziene) Open Oproep naast elkaar gelegd. De Europese regelgeving is voor beide landen identiek, maar de nationale wetgeving verschilt. De inzichten uit dit overleg hebben bijgedragen tot de afspraak met onder meer de Rijksbouwmeester, bij de 3e EU Aanbestedingendag, om via het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal in 2012 een Nederlandse variant van de Open Oproep te maken.