‘Open City’ en educatieve programma’s

Archief bijeenkomst | 24 september 2009 | Berlage Instituut | Rotterdam

Themabijeenkomst over ‘Open City’ en educatieve programma’s voor Britse en Nederlandse architectuurcentra tijdens de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam.

Op deze bijeenkomst wisselden Engelse en Nederlandse architectuurcentra met elkaar van gedachten over educatieve architectuurprogramma’s in Nederland en Engeland. In het tweede deel van de bijeenkomst kwam werd gesproken over de wijze waarop concrete educatieve programma’s tot stand zouden kunnen worden gebracht in relatie tot de tentoonstellingsprogramma's 2010 van de architectuurcentra en het thema ‘Open City’.

Deze uitwisseling was bovendien de opmaat tot een wederbezoek aan de Engelse architectuurcentra in Londen in maart 2010. Aansluitend konden deelnemers de opening van de vierde Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) met als centraal thema ‘Open City: designing coexistence’ bijwonen in het NAi. Architectuurcentra in Nederland ontwikkelen steeds vaker educatieve programma’s rond hun activiteiten. In de praktijk blijkt het echter duur en niet eenvoudig om educatieve programma’s te maken. Financiering is moeilijk te vinden (met name voor de fase die volgt op de ontwikkeling ervan), uitwisseling tussen architectuurcentra is niet vanzelfsprekend (vanwege de grote verschillen in opzet, bereik en onderwerp van de activiteiten van de Nederlandse architectuurcentra), en het succes laat zich lastig van tevoren voorspellen, soms zelfs achteraf moeilijk bepalen.

Een globaal onderzoek wijst uit dat ook in Engeland uitwisseling, financiering en onderlinge afstemming tussen de centra niet vanzelfsprekend is. Toch staat Engeland bekend om de kwaliteit van zijn educatieve programma’s in de culturele sector.

Hoe regelen Nederlandse en Engelse architectuurcentra hun educatieve programma’s in kwaliteit, financiële zin, in opzet, doelgroep en in bereik? Wat kunnen zij van elkaar leren? Dat zijn de vragen die op 24 september centraal staan.