Opdrachtgeversschool Succesvol Aanbesteden

publiek opdrachtgeverschap | mei - juni 2014 | Rotterdam, Leeuwarden, Nijmegen

Krijgt u hoofdpijn van EU architectenselecties? Ligt uw locatieontwikkeling stil of zit u met leegstaand vastgoed in uw maag? Wilt u een duurzaam project, maar weet u niet goed hoe u dit kunt uitvragen? Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal organiseert een drietal bijeenkomsten onder de noemer De Opdrachtgeversschool over actuele, succesvolle strategieën voor aanbestedingen en ontwikkelcompetities, waarin deze en nog veel meer vragen beantwoord worden. De bijeenkomsten zijn primair bedoeld voor publieke opdrachtgevers, maar adviseurs, ontwerpers, bouwers en ontwikkelaars zijn ook van harte welkom.

Bijeenkomst # 1 Protocol Ontwerpersselecties gemeente Rotterdam
i.s.m. gemeente Rotterdam en stichting AIR
locatie: De Rotterdam, Rotterdam
datum: 21 mei 2014

Veel opdrachtgevers worstelen met wet- en revelgeving bij (EU) architectenselecties. De gemeente Rotterdam laat zien dat goed aanbesteden helemaal niet zo moeilijk is. Met het Protocol Ontwerpersselecties heeft zij een eenvoudig en succesvol instrument in handen. Tijdens de bijeenkomst worden de opzet en de ervaringen door betrokkenen bij het protocol toegelicht. Tevens zullen recent aanbestede projecten in Rotterdam bezocht worden. Klik hier voor het programma.

Bijeenkomst #2 Ontwikkelcompetities Nieuwe Stijl gemeente Leeuwarden
i.s.m. gemeente Leeuwarden en ARK Fryslân
locatie: Fries Museum, Leeuwarden
datum: 28 mei 2014

Op veel uitleglocaties ligt de gebiedsontwikkeling nagenoeg stil. Opdrachtgevers zitten met leegstaand en overtollig vastgoed in hun maag. De gemeente Leeuwarden experimenteert met nieuwe vormen van kleinschalige gebiedsontwikkeling. En met succes! Tijdens de bijeenkomst worden de opzet van en ervaringen met de verfrissende Friese aanpak door betrokkenen toegelicht. Tevens zullen recent aanbestede projecten in Leeuwarden bezocht worden. Klik hier voor het programma.

Bijeenkomst #3 Duurzaam Aanbesteden
i.s.m. TU Delft en ACN, Architectuurcentrum Nijmegen
locatie: Faculteit Educatie HAN, Nijmegen
datum: 26 juni 2014

Duurzaamheid is hot, maar het is tegelijkertijd een containerbegrip. Wat houdt duurzaamheid precies in en hoe moet u uw aanbesteding inrichten om ‘duurzaam’ aan te besteden? Tijdens de bijeenkomst wordt het KOMPAS naar Duurzaamheid gepresenteerd dat de TU Delft in opdracht van Architectuur Lokaal heeft ontwikkeld. Experts gaan dieper in op de aandachtspunten voor duurzaam aanbesteden. De bijeenkomst vindt plaats in het gloednieuwe gebouw van de Faculteit Educatie van de HAN, het meest duurzame onderwijsgebouw in Nederland. Een rondleiding en toelichting op het bouwproject vormen onderdeel van het programma. Klik hier voor het programma.

Deelname
Elk van de leergangen staat open voor 20 tot 40 deelnemers.
De kosten bedragen € 145,00 p.p. per bijeenkomst incl. excursie per bus, documentatie, lunch en netwerkborrel.
Voor deelname aan meerdere leergangen geldt een korting: deelname aan twee leergangen kost € 275,00 en deelname aan drie leergangen kost € 410,00. De kortingen gelden uitsluitend bij gelijktijdige aanmelding voor meerdere bijeenkomsten.  Genoemde bedragen zijn excl. 21% btw. Studenten kunnen de bijeenkomst kosteloos bijwonen (maar vol is vol).
Na aanmelding en betaling ontvangt u een plaatsbewijs. Bij eventuele verhindering kan een plaatsvervanger uw plaatsbewijs overnemen. Neem dan wel even contact met ons op. Restitutie van betaling is niet mogelijk. U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier.

Aanwezigheid bij de drie bijeenkomsten levert in totaal tien, van de jaarlijks verplichte zestien uur bij- en nascholing op. Een bewijs van deelneming wordt verstrekt.

Vragen
Heeft u vragen over het programma of over het aanbesteden van architectuur? Stuur dan een mail naar Tanja van Slooten.

SFCI logo