In opdracht van Privaat

Pontsteiger Amsterdam

Archief 27 april 2007 | Informatiecentrum Houthavens, Amsterdam
Meervoudige opdracht voor architecten, uitgeschreven door De Principaal en andere marktpartijen, voor het ontwerp van een nieuw woongebouw aan de Pontsteiger in de Houthavens, Westelijk Havengebied Amsterdam. De vervolgopdracht wordt verstrekt aan Arons en Gelauff, ontwerpers van het plan...

BouwRAI 2004

Archief excursie | 30 maart - 2 april 2004 | Amsterdam
Excursies in en rond Amsterdam naar bouwprojecten langs de A10 voor publieke en private opdrachtgevers tijdens de BouwRAI 2004. Deelname excursies tijdens Bouwrai 2004 Drie belangrijke aspecten van woningbouw kregen extra aandacht op BouwRAI 2004. Bezoekers aan de beurs konden door deelname...

De Prijs van kwaliteit

Archief symposium | 3 september 2003
Symposium over de kwaliteit van huisvesting en de overwegingen die daarbij voor opdrachtgever en architect relevant zijn. In opdracht van Van der Wiel Bouw BV ontwierp Splinter Architecten een kantoorgebouw en productiehal voor eigen gebruik van Van der Wiel, op een bedrijventerrein in...

Ruimte voor morgen

Archief cursus | 21 en 22 mei 2003
Tweedaagse cursus architectuur en stedenbouw voor medewerkers van Bouwfonds Ontwikkeling. In 1999 organiseerde Architectuur Lokaal voor Bouwfonds een eerste cursus: Kennis van architectuur en stedenbouw. Sinds die tijd is er in architectuurland het een en ander gebeurd. Zo zijn veel VINEX...

Noorderlicht

Archief excursie | 8 november 2002
Excursie naar Tilburg, Geldrop en Rijen ter oriëntatie op de herbestemming van het industrieel complex Indië in Almelo. Industrieel erfgoed in Overijssel Vanwege de ooit zo florerende textielindustrie zijn er in Overijssel een groot aantal industriële gebouwen en terreinen, die vaak op...

Vorm geven aan integratie

Archief excursie | debat | 11 september 2002
In opdracht van het projectbureau CareWest organiseerde Architectuur een excursie en een discussie over de gezamenlijke inbreng in de vernieuwing van het aanbod van woon- en zorgvoorzieningen t.b.v. medewerkers van de samenwerkende zorgaanbieders, verenigd in Care West (Antaris, IJlanden,...

Volkshuisvestingsproject van de eeuw

Archief prijs | 15 januari 2001
Verkiezing van het woningbouwproject van de eeuw, initiatief van Aedes ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Woningwet. Architectuur Lokaal nam deel aan de jury. De Amsterdamse P.L. Takbuurt is gekozen tot hét woningbouwproject van de twintigste eeuw. Tweede werd het complex De...

ABEL in Leusden

Archief excursie | 18 oktober 2000 | Leusden
Woningstichting Leusden bood de gemeente Leusden een studiedag aan in het kader van de publicatie van de ontwikkelingsvisie voor Leusden, en naar aanleiding van de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en de Woningstichting. De Woningstichting vroeg Architectuur Lokaal...

Vroondaal, symposium in de kas

Archief bijeenkomst | 5 juni 2007 | Den Haag
Symposium over het particulier opdrachtgeverschap in Vroondaal, Den Haag. De wijk komt tot stand binnen een samenwerkingsverband tussen de gemeente Den Haag, Johan Matser Projectontwikkeling en Rabo Vastgoed. De gemeente Den Haag nam in 2000 het besluit meer aandacht te besteden aan het...