In opdracht van Privaat

Herbestemming cultureel erfgoed voor wonen en zorg

Archief werkconferentie | 29 januari 2009 | De Nieuwe Energie | Leiden
De Nieuwe Energie, Leiden. Foto: Edwin WiersWerkconferentie naar aanleiding van het onderzoek Van oude gebouwen en nieuwe functies.Dit onderzoek naar herbestemming voor en van gebouwen voor wonen en zorg is het eerste uit een reeks van drie. In deze eerste editie onderzoeken het Aedes-Actiz...

100Q= V²? Kwaliteitsborging op vinexlocaties

Archief bijeenkomst | 10 september 2008 | Vathorst, Amersfoort
Seminar ter gelegenheid van de 100e bijeenkomst van het kwaliteitsteam Vathorst. Over kwaliteitsborging op vinexlocaties. Hebben honderd vergaderingen van het kwaliteitsteam Vathorst een VINEX-wijk in het quadraat opgeleverd? Hebben honderd vergaderingen van het kwaliteitsteam Vathorst een...

Herbestemming voor wonen en zorg

Archief onderzoek | najaar 2008 - voorjaar 2009
Onderzoek naar herbestemming van gebouwen voor woonzorgprojecten. Als publieke opdrachtgevers op zoek gaan naar mogelijke gebruikers voor oude scholen, fabrieken en boerderijen, komt men vaak uit op een mix van maatschappelijke functies waaronder wonen en zorg. Het Kenniscentrum Wonen - Zorg...

Vakdag binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Heijmans

Archief studiedag | 18 juni 2008 | Amsterdam
Vakdag voor 180 ontwikkelaars en andere medewerkers van Heijmans Vastgoed, ter afsluiting van een reeks interne bijeenkomsten over gebiedsontwikkeling. Architectuur Lokaal organiseerde op verzoek van Heijmans een programma over de binnenstedelijke ontwikkelingen rond de IJ-oevers in...

Nieuwe toegangen voor de koppen van de Peperklip

Archief prijsvraag | 20 februari 2007 | Peperklip | Rotterdam Feijenoord
Openbare projectprijsvraag voor jonge (interieur)architecten,  uitgeschreven door Vestia Rotterdam Feijenoord. Gevraagd werd om een ontwerp voor de vernieuwing van de entrees van het woongebouw Peperklip, waarbij het gevoel van veiligheid bij de bewoners wordt vergroot. De prijsvraag werd...

Dorpsontwikkeling Achterveld

excursie | discussie | 2007 | Kasteel Groeneveld Baarn
Programma met discussies en excursie over de toekomstige centrumontwikkeling van het dorp Achterveld in de gemeente Leusden. Woningstichting Leusden staat met de gemeente Leusden, de dorpsraad van Achterveld en Alliantie Eemland voor de opgave om in het dorp Achterveld een centrumontwikkeling te...

Woonzorgzones

Archief excursies | 1 en 15 september 2005
Excursies over de ontwikkeling van wijken waarbij zorg en dienstverlening dichter bij elkaar worden gebracht. Bezocht werden projecten in Amsterdam, Utrecht Leidsche Rijn, Leidschenveen en Den Haag Moerwijk. Het is niet langer vanzelfsprekend dat mensen naar een instituut verhuizen als ze...

Van alle tijden

Archief discussiedag | 24 mei 2005
Discussie en excursie Directeurencontact Aedes over hedendaags opdrachtgeverschap en traditionalistische architectuur. Alle opdrachtgevers in de (on)gebouwde omgeving hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die laat zich onder meer omschrijven in aandacht voor de opgave, de...

lokale initiatieven

Archief cursus | 29 oktober en 30 november 2004 | Hilversum
Tweedaagse cursus voor medewerkers van Johan Matser Projectontwikkeling waarin de rol van de opdrachtgever centraal stond, met colleges, discussies en een excursie langs bijzondere bouwprojecten in Hilversum. Eén van de belangrijkste doelen van Johan Matser Projectontwikkeling is het...

Kust in beweging

Archief prijsvraag | 27 mei 2004
Openbare ideeënprijsvraag over de bereikbaarheid van de Nederlandse kust, uitgeschreven door het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (vh. TRN). De prijsuitreiking vond plaats op in Zandvoort aan Zee. De openbare ideeënprijsvraag Kust in beweging werd uitgeschreven door het...