In opdracht van Ministerie van EZ / PIANOo

De Nieuwe Hollandse waterlinie #1

Archief studiedag | 11 juni 2003
Studiedag over het 'Lek Acces' voor de gemeenten Culemborg, Houten, Nieuwegein en Vianen. Architectuur Lokaal heeft in opdracht van het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie een studie/schetsdag georganiseerd over het Lek Acess bij Culemborg, Houten, Nieuwegein en Vianen.