Opdrachtgever zoekt architect

Archief bijeenkomst | 30 september 2010 | TU | Delft

Symposium over de aanbestedingspraktijk van architectuuropdrachten. De discussie over professioneel opdrachtgeverschap in de context van de Europese aanbestedingsregels werd gevoerd vanuit een wetenschappelijk perspectief.

Het zoeken naar een architect is een uitdagend besluitvormingsproces vol met verrassingen, voortschrijdend inzicht en onvoorziene omstandigheden, waarin verscheidene juridische en maatschappelijke verplichtingen moeten worden overwogen. Al met al worden er per jaar zeker 100 architectenselecties georganiseerd door publieke opdrachtgevers in verschillende sectoren van de bouw, zoals scholen, gemeentehuizen, kantoren, musea, ziekenhuizen en woningen. Vooral de spanning tussen creativiteit en zekerheid is niet altijd even makkelijk in het proces te verwerken. Deze problematiek lijkt zich echter niet alleen te concentreren op het selecteren van architecten, maar ook op ontwikkelcompetities, integrale contractvormen en andersoortige diensten in de bouw. Het beoordelen van ontwerpkwaliteit in relatie tot de kosten blijft een heet hangijzer, evenals de betrokkenheid van belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
In een open en wetenschappelijke discussie werd gesproken over de knelpunten, wat kunnen we van elkaar leren, hoe gaan we het aanbesteden in de toekomst aanpakken en waar hebben de betrokken partijen behoefte aan?

Programma
Dagvoorzitter Hans Wamelink, hoogleraar Design & Construction Management, TU Delft
13.30 Welkom, Wytze Patijn, decaan Faculteit Bouwkunde, TU Delft
13.40 De huidige situatie, Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal
14.00 De ervaring, Henk Nij Bijvank, projectleider gemeente Almelo en Dries Berendsen, directeur Vastgoed Universiteit Utrecht
15.20 De wetenschap, Leentje Volker, onderzoeker afdeling Real Estate & Housing, Faculteit Bouwkunde, TU Delft
15.50 De toekomst, discussie o.l.v. Hans de Jonge, hoogleraar Real Estate Management, TU Delft, met Marleen Hermans, hoofd Expertisecentrum RGD, Monika Chao-Duivis, directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar Bouwrecht, Stan Lyczak, wethouder gemeente Alphen aan de Rijn en Bjarne Mastenbroek, architect en voorzitter BNA

Deelname
Het symposium Opdrachtgever zoekt architect werd georganiseerd voor opdrachtgevers op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau, ambtenaren, beleidsmedewerkers, adviseurs, onderzoekers, woningcorporaties, architecten, ontwikkelaars en anderen die geïnteresseerd zijn in architectenselecties vanuit een opdrachtgevers perspectief.