Op Rubberen Laarzen #3

Archief studiedag | 27 juni 2003

Studiedag reconstructie en landschapsontwikkeling in de reconstructiegebieden.

De intensieve veehouderij zal de komende jaren sterk moeten inkrimpen. Dit heeft verstrekkende gevolgen op zowel sociaal, economisch als ruimtelijk gebied. Daarom nam de rijksoverheid binnen het architectuurbeleid deze zogenaamde Reconstructie op in de reeks Grote Projecten.

Voor veel gemeenten ligt hier een belangrijke taak. Gemeenten vormen doorgaans hun ruimtelijk beleid op basis van instrumenten als structuurplan, bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en welstandsnota. Daarnaast zijn er nu ook het Reconstructieplan en het Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Er is nog weinig aandacht geweest voor de relatie tussen deze nieuwe planvormen.

Hoewel het goed denkbaar is, dat de landschappelijke kant van de reconstructie wordt uitgewerkt in gemeentelijke LOP’s, ontbreken concrete voorbeelden tot dusver. Daarmee bestaan ook onduidelijkheden over de rolverdeling bij de planontwikkeling. Wat is de inbreng van de gemeente als opdrachtgever en wat kunnen ontwerpers in het proces betekenen?

Om deze vragen concreet te maken organiseerde Architectuur Lokaal op verzoek van het ministerie van LNV op 27 juni 2003 een studiedag. De dag was bedoeld voor gemeenten die te maken hebben met zowel een Reconstructieplan als een LOP.

Centraal op deze dag stonden naast de ontwikkelingen in het buitengebied ook de rol van de ontwerper en die van de opdrachtgever. Duidelijk werd, dat aan alle betrokkenen hoge eisen worden gesteld. Het landelijk gebied verandert voortdurend, maar de grootste transformaties moeten nog beginnen. Kant en klare oplossingen zijn niet voorhanden. Lokale bestuurders zullen al hun talenten moeten mobiliseren bij het zoeken naar goede oplossingen.

Meer informatie
Van deze studiedag heeft Architectuur Lokaal een reader gebracht met een verslag en achtergrond informatie. Deze kunt u opvragen via info@arch-lokaal.nl

Zie ook
Op Rubberen Laarzen #1, 21 november 2002
Op Rubberen Laarzen #2, 28 november 2002