Op Rubberen Laarzen #1

Archief studiedag | 21 november 2002

Studiedag voor de gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente, die gezamenlijk een plan voor landschapsontwikkeling wilden opstellen.

Dit is pionierswerk, want dergelijke plannen waren nog niet eerder gemaakt. Om dit bijzondere project te stimuleren, heeft Architectuur Lokaal met financiële ondersteuning van het ministerie van LNV een discussiedag georganiseerd over het (culturele) opdrachtgeverschap van beide gemeenten op het gebied van de landschapsontwikkeling.

De middag was bedoeld voor bestuurders en deskundigen van binnen en buiten de regio. Het doel was: meer zicht krijgen op de kansen die het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) biedt voor het buitengebied in Haaksbergen en Hof van Twente. Het ging hierbij zowel om de inhoud als om de aanpak van een dergelijk plan. De achterliggende vraag was, welke inbreng de gemeente als opdrachtgever, heeft bij een dergelijk plan.

Achtergrond
Het Ministerie van LNV heeft aan Architectuur Lokaal gevraagd om bij gemeenten interesse te wekken voor landschapsontwikkeling. Bestuurders en ambtelijk verantwoordelijken zouden moeten worden geïnspireerd tot een bewust opdrachtgeverschap met betrekking tot het landschapsbeleid. Dit is van belang omdat het ministerie van LNV een nieuwe subsidieregeling heeft geïntroduceerd die gemeenten financiële steun biedt bij het opstellen van landschapsontwikkelingsplannen (LOP´s). Architectuur Lokaal ging in 2001 op zoek naar goede voorbeelden van ontwikkelingsgericht landschapsbeleid, en naar de relatie tussen het LOP en andere instrumenten voor ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. In aansluiting hierop vonden in 2002 gesprekken plaats met gemeenten over landschapsontwikkeling.

Artikel
Boeren slimheid is van alle tijden, Architectuur Lokaal #41

Zie ook
Op Rubberen Laarzen #2 - 28 november 2002
Op Rubberen Laarzen #3 - 27 juni 2003

Van deze middag is een reader uitgebracht met een verslag en achtergrond informatie. De reader kunt u opvragen via info@arch-lokaal.nl.